Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ny e-tjänst för dig som ska boka tid för tekniskt samråd

I vissa bygglovärenden hålls ett så kallat tekniskt samråd. Nu finns en e-tjänst där du som kommuninvånare kan boka tid för ett sådant samråd.

Tekniskt samråd kan bokas av dig som har fått ett bygglov, marklov eller rivningslov. Samrådet hålls inför ditt startbesked.

När du har fått en kallelse till tekniskt samråd från kommunen går du in på Håbo.se och bokar en tid.

I e-tjänsten väljer du den inspektör som du har blivit tilldelad. Du hittar inspektörens namn i kallelsen.

Två saker som är viktiga att komma ihåg inför det tekniska samrådet:

  • Ta med alla handlingar som behövs, exempelvis en kontrollplan.
  • Den som är kontrollansvarig måste vara med – annars kan samrådet inte hållas.

Boka tid för tekniskt samråd via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniskt samråd – i vissa bygglovärenden

När du har fått beslut om bygglov kan kommunen ibland kräva in kompletterande tekniska handlingar. Samtidigt kallar kommunen till ett tekniskt samråd. När du har fått en sådan kallelse bokar du en tid via kommunens webbplats.

Tekniska samråd är vanligast i större byggprojekt. Vid samrådet deltar byggherren, den kontrollansvariga och en byggnadsinspektör från kommunen. De går igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan, övriga handlingar, behov av arbetsplatsbesök med mera.

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att inspektöreren ska kunna ge startbesked. Innan du har fått ett startbesked får du inte påbörja arbetet med den åtgärd du har fått bygglov för.

Minutbygg och Öppet hus

Sedan flera år tillbaka har Håbo kommun en e-tjänst för dig som vill söka bygglov, göra en anmälan med mer. Från och med den 18 maj 2020 heter e-tjänsten Minutbygg.

Här hittar du information om hela bygglovprocessen och en länk till Minutbygg

Första torsdagen varje månad bjuder bygglovavdelningen in till Öppet hus i kommunhuset klockan 13.00-16.00. Välkommen att ställa dina frågor direkt till en bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster