Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Buller från byggarbetsplats överskrider inte riktvärdena

NREP Logicenters har lämnat in en bullerutredning till bygg- och miljöförvaltningen. Utredningen gäller företagets byggarbetsplats i Logistik Bålsta-området. Utifrån den senast utförda bullermätningen konstaterar förvaltningen att ljudnivåerna inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för byggarbetsplatser.

Projektets tidplan visar att de moment som orsakar mest buller, det vill säga pålning och krossning, nu är avklarade. Vid mättillfället pågick detta arbete fortfarande. Mätningen gjordes vid det bostadshus som ligger närmast etableringen.

Eftersom de ljudnivåer som har mätts upp inte avviker från de tillämpande riktvärden som rekommenderas, och eftersom de mest bulleralstrande momenten nu har avslutats, bedömer bygg- och miljönämnden att det för närvarande inte är rimligt att ställa krav på ytterligare utredningar av buller från den aktuella byggarbetsplatsen.

Beslutet är fattat utifrån nuvarande kunskapsunderlag. Om det kommer ny eller ändrad information om bullerförhållandena kan bygg- och miljönämnden komma att göra en ny bedömning i framtiden.

Här kan du läsa mer om Logistik Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster