Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Granskning: detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta

Förslag till detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta, går nu ut på granskning. Det innebär att du fram till den 23 augusti har möjlighet att tycka till om förslaget

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby, väster om nuvarande industriområde. Planområdet inkluderar del av fastigheten Lundby 2:1 och omfattar cirka 43 hektar varav 22 hektar utgörs av byggbar mark och 21 hektar av naturmark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en lager- och logistikanläggning strax väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram. Håbo kommuns bedömning är att det finns stor efterfrågan från aktörer inom logistikbranchen att etablera sig i området. Detta genererar arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling

Här kan du läsa mer om förslaget.

Såhär lämnar du synpunkter

Detaljplanen går nu ut på granskning, vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Skicka in dina synpunkter skriftligt senast söndag den 23 augusti 2020 via e-post eller brev.

E-post: plan@habo.se

Brev: Håbo kommun, Plan och exploateringsavdelningen, 746 80 BÅLSTA

För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med kommunens diarienummer "KS2016/549"

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster