Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Lillsjöns företagspark: Arbetet med att skapa en bra trafiksituation slutförs

Nu färdigställs arbetet med att skapa en bra trafiksituation i Lillsjöns företagspark. Samtidigt görs vissa förberedelser för området Entré Lillsjön.

I Lillsjöns Företagspark görs nu ett övergångsställe vid rondellen, en refug på vägen upp till ICA Maxi, och en gångväg på en del av sträckan på sidan mot Entré Lillsjön.

I svängen vid dammen kommer det att placeras en rondell med refuger för att förbereda för en infart till Entré Lillsjön. I samband med detta kommer VA-arbeten att göras i backen och belysning kommer att sättas upp.

Markanvisningsavtal med McDonald’s

I september 2019 fick McDonald´s markanvisning för en del av Bista 4:5 i Entré Lillsjön. Det innebär en ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av området. Markanvisningsavtalets giltighet förutsätter att kommunstyrelsen godkänner den slutgiltiga utformningen.

Tidigare nyheter

Besiktning av bland annat belysning och planteringar i Lillsjöns företagspark

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster