Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Logistik Bålsta: Flera aktiviteter pågår

Byggproduktionen av Dagabs kommande lager fortsätter enligt tidplanen. Flera aktiviteter pågår på byggarbetsplatsen.

Några av aktiviteterna på byggarbetsplatsen:

  • Förberedelser för detaljsprängning för att kunna förlägga markrör.
  • Förläggning av brunnar och fördröjningsmagasin som kommer omhänderta och rena vatten ifrån byggnadens tak (brunnarna syns på bilden som en rad, närmast i bild vid de vita markdukarna).
  • Återfyllnad mot grundsula och betongfundament.
  • Förberedelse av provisorisk transportväg under byggtiden.
  • Gjutning av fundament (se pumpbil i mitten av bilden).
  • Förläggning inre VA-rör för att hantera byggnadens vatten- och avlopp
  • Utsättning (för att säkerställa att byggnadens komponenter hamnar på rätt plats och på rätt höjd).
  • Resning av byggnadens stomme samt fasadinklädnad.

Bilden ovan visar en vy ifrån den nordöstra delen av tomten och visar ett par av de aktiviteter som är pågående på byggarbetsplatsen.

Bilden är fotograferad den 21 oktober 2020.

Tidplan för projektet

  1. Installationsentreprenader (sprinkler, VS, el och ventilation) startar i slutet av oktober 2020.
  2. Inflytt och uppstart av verksamheten 2023.

Frågor?

Frågor och funderingar välkomnas till info@logicenters.com

Bakgrund

Fastighetsägaren NREP Logicenters utvecklar det cirka 104 000 kvm stora helautomatiserade lager för hyresgästen Dagab som kommer att byggas på fastigheten Håbo Lundby 2:8, Bålsta.

Här kan du läsa tidigare information om projektet och om annat som sker i Logistik Bålsta-området Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster