Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Granskning: detaljplan för del av Bista 4:5, Entré Lillsjön

Förslag till detaljplan för del av Bista 4:5, Enté Lillsjön, går nu ut på granskning. Det innebär att du fram till den 18 december har möjlighet att tycka till om förslaget.

Entré Lillsjön

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri, kontor och drivmedelsförsäljning. Funktionen kommer att gynna kommunens näringsliv samt ge tillgänglighet till ett större utbud av varor och tjänster i kommunen. Området ligger i anslutning till vägen E18 vilket gör platsen attraktiv och strategisk för användningen.

Här kan du läsa mer om förslaget.

Såhär lämnar du synpunkter

Detaljplanen går nu ut på granskning, vilket innebär att du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Skicka in dina synpunkter skriftligt senast fredag den 18 december 2020 via e-post eller brev.

E-post: plan@habo.se

Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA

För att underlätta hanteringen, märk gärna din synpunkt med kommunens diarienummer "KS2013/00038"

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Den som inte lämnat skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster