Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Detaljplanen för Logistik Bålsta, kvarter 5 och 6, antagen

Den 30 november antog kommunfullmäktige detaljplanen för kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta. Mellan antagande och laga kraft, då detaljplanen börjar gälla, finns tre veckors prövotid då detaljplanen kan överklagas.

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby, väster om nuvarande Västerskogs industriområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en lager- och logistikanläggning strax väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram. Håbo kommuns bedömning är att det finns stor efterfrågan från aktörer inom logistikbranchen att etablera sig i området. Detta genererar arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 30 november 2020 antagit förslaget till detaljplan. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas.

Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster