Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplanen för Logistik Bålsta, kvarter 5 och 6, antagen

Den 30 november antog kommunfullmäktige detaljplanen för kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta. Mellan antagande och laga kraft, då detaljplanen börjar gälla, finns tre veckors prövotid då detaljplanen kan överklagas.

Detaljplanen berör ett område norr om bostadsområdet Skörby, väster om nuvarande Västerskogs industriområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en lager- och logistikanläggning strax väster om Bålsta tätort, i anslutning till Björnbro verksamhetsområde. Förslaget är i enlighet med fördjupad översiktsplan och detaljplaneprogram. Håbo kommuns bedömning är att det finns stor efterfrågan från aktörer inom logistikbranchen att etablera sig i området. Detta genererar arbetstillfällen och bidrar därför positivt till Håbo kommuns långsiktiga utveckling.

Kommunfullmäktige har enligt beslut den 30 november 2020 antagit förslaget till detaljplan. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas.

Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster