Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Så jobbar kommunen med skräpplockning och papperskorgstömning

Jan Lundberg, driftchef.

Varje vår deltar Håbo kommun i Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna för att motverka nedskräpning. Skräpplockardagarna i Håbo kommun pågår 26-30 april. Här kan du läsa en intervju med gatu- och parkavdelningens driftchef Jan (Janne) Lundberg som berättar hur kommunen arbetar med skräpplockning och papperskorgstömning.

Kommunens gatu- och parkavdelningen ansvarar för skräpplockning och papperskorgstömning på allmänna ytor såsom vägar, gång- och cykelvägar, parker, skogar och stationsområdet.

Gatu- och parkavdelningen ansvarar för drift och tömning av 240 stycken papperskorgar/hundlatriner samt 20 stycken större soptunnor. Övriga platser som till exempel bad- och idrottsplatser, skolor ansvarar andra förvaltningar för.

Hur ser nedskräpningen ut idag jämfört med tidigare år?

Vi upplever det som lite mindre nu än tidigare år. Hoppas att det fortsätter minska och att skräpet läggs i papperskorgar eller tas med från platsen.

Vilken typ av skräp är vanligast?

Förpackningar och papper från något ätbart har svårast att nå en papperskorg. Främst gäller det i parker och aktivitetsområden, längs en väg mellan affär och skola eller stationsområdet.

Sedan vill jag påpeka att det slängs mycket hundbajspåsar på marken eller att man inte plockar upp alls.

Hur ofta plockar töms papperskorgar och skräp plockas?

Det ser lite olika ut på olika platser. I dagsläget töms papperskorgar och skräp plockas i centrum och stationsområdet fem dagar per vecka. Ute i områdena töms papperskorgar och hundlatriner en gång per vecka av en entreprenör. Lek- och aktivitetsparker, vissa stråk och parker städas 1-2 gånger per vecka beroende per säsong av egen personal.

Hur mycket resurser läggs på det varje år?

Att tömma papperskorgar kostar cirka 200 000 kronor per år. Utöver det har vi fått halvera vår budget på skräpplockning till cirka 100 000 kronor.

Hur kan vi minska nedskräpningen och vilken roll har kommunen i det?

Ansvaret för att minska nedskräpningen måste ligga på var och en. Kommunen kan se till att det finns möjlighet att slänga sitt skräp. Vi utökar årligen antalet papperskorgar. Hittills i år har vi satt upp 15 nya papperskorgar i Bålsta och Skokloster.

Något medskick/önskan till kommunens invånare?

Vem kan pricka inkastet på en papperskorg längst ifrån?

Kartor över papperskorgar i Håbo kommun

Visste du att det finns kartor var papperskorgar finns i Håbo kommun?

Klicka på kartorna för att se din närmaste papperskorg.

Karta över papperskorgarna i Bålsta

Karta över papperskorgarna i Skokloster

Teckenförklaringar på kartorna

  • TiksPac är en hundlatrinkorg med en reklamtavla där det går att ta hundbajspåsar.
  • Papperskorgen en ”vanlig” papperskorg (eller hundlatrin) som sitter längs gång- och cykelvägarna
  • Soptunna är en större tunna för större skräp. De sitter vid exempelvis vid aktivitetsparker, badplatser och grillplatser.

Mer om skräpplockardagarna

Skräpplockardagarna i Håbo kommun pågår 26-30 april. Varje vår deltar Håbo kommun i Håll Sverige Rents kampanj Skräpplockardagarna för att motverka nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

Läs mer om Skräpplockardagarna

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster