Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Förberedande markarbeten för nya vatten- och avloppsledningar

Karta över markerat område för markarbeten

Nu har vi gått in i den första etappen av tre och påbörjat förstärkning och anläggning av nytt vatten- avloppsledningsnät i Håbo. Som första steg förbereder vi nu marken där vi ska gräva i etapp ett.

Vi förstärker och anlägger ett nytt vatten- och avloppsledningsnät i Bålsta tätort för att kunna säkertställa försörjningen av vatten till dig som bor i Håbo.

När vi anlägger nya vatten- och avloppsledningar påverkar det omgivningen. Trafik leds om, det kan uppstå kö och vi behöver gräva i marken.

Markarbeten

Inför markarbeten förbereder vi platsen genom att bland annat:

  • Röja sly
  • Fälla träd
  • Planera och anlägga byggvägar
  • Ställa ut trafikskyltar
  • Hägna in arbetsområdet

För din egen och andras säkerhet är det viktigt att du respekterar inhägnat område och skyltar.

Påverkade områden

Områden som påverkas av förberedelserna är:

  • Grönområdet längs Arosvägen mittemot BraBil
  • Åkermarken bakom Skeppsvägen
  • Grönområdet över Skeppsvägen längs med Ankarvägen, bort mot Skeppsparken
  • Skeppsparken

Projekt nya vatten- och avloppsledningar

Nya bostäder växer fram och invånarantalet ökar. För att kunna försörja invånarna i Håbo med vatten och avlopp är det nödvändigt att vi förstärker och anlägger ett nytt huvudledningsnät.

Vill du veta mer om projektet och hur det kan påverka omgivningen kan du läsa mer på
Nya vatten- och avloppsledningar

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster