Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Världstoalettdagen 19 november –  ingen skitsak!

Den 19 november är det världstoalettdagen – en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur livsviktigt det är med toaletter. I Sverige har vi toaletter, ledningar och reningsverk på plats, men vi behöver alla hjälpas åt att spola rätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.

Grundläg­gande san­itet, ex­em­pelvis att ha en toalett att gå till, räd­dar liv och min­skar ut­satthet. När män­niskor i ett samhälle tvin­gas uträtta sina be­hov utomhus sprids sjuk­do­mar snabbt genom avföring, och ofta är det barn som drab­bas hår­dast efter­som de lättare drab­bas av in­fek­tioner och sjuk­do­mar. Hälften av all un­der­näring i världen beror på di­ar­résjuk­do­mar som män­niskor drab­bats av på grund av dålig san­itet och smut­sigt vat­ten.

Enligt FN saknar 2,5 miljarder människor på jorden tillgång till en toalett och 80 procent av spillvattnet som genereras av samhällen flödar rakt ut i ekosystemen utan rening vilket påverkar både människa och miljö.

Ett av FNs globala mål Länk till annan webbplats.är att lösa den globala sanitetskrisen senast 2030. Tillgång till rent vatten, säkra toaletter och möjlighet att tvätta sig har bevisad positiv effekt på livslängd, fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter, utbildning och livskvalitet.

Globala målen färgglad cirkel

Sluta fulspola

Fulspola = att spola ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

I Sverige har vi en god tillgång till toaletter och en bra infrastruktur som tar hand om vårt spillvatten. Men vi behöver få lite bättre toalettvett och sluta spola ner fel saker i toalettstolen. I Sverige slarvar vi och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Att ta hand om ledningsstopp och trasiga maskiner i pumpstationer och reningsverk resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt det skräp som spolas ner. Dessutom riskerar stopp ge upphov till källaröversvämningar och kan också orsaka utsläpp av förorenat vatten i naturen. Ibland hittar personalen på reningsverket sedlar, leksaker, och kläder som spolats ned.

Det är lätt att spola rätt

Som tur är är det väldigt lätt att spola rätt. Det är faktiskt bara tre saker som hör hemma i toaletten: Kiss, bajs och toalettpapper. Toalettpapper löser upp sig i vatten och orsakar inte de problem som andra pappersprodukter gör.

Ett väldigt enkelt tips är att placera en papperskorg bredvid toaletten. Då underlättar du för dig själv att göra rätt.

Skriv gärna ut vår spola-rätt-affish och sätt upp på toalettdörren hemma, eller på din skola eller arbetsplats. Pdf, 3.1 MB.

Toalettfakta

  • Varje år spolar Håboborna ner ca 2 miljoner liter vatten som renas i något av våra två reningsverk.
  • Under 2021 fulspolades 45 800 kilo skräp i Håbo kommun. Då samlade vi in i 43 800 kilo skräp i rensgallret i Bålsta reningsverk och 1800 kilo i Skokloster reningsverk.

Om alla hjälps åt att spola rätt kan vi bidra till en renare miljö!

Vill du veta mer om Håbo kommuns avlopp kan du läsa mer här.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster