Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Vattentjänstplanen ställs ut på granskning

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Granskning

Ett förslag till Vattentjänstplan ställs nu ut för granskning. Granskningen pågår mellan 11 oktober och 8 november. Under granskningen finns det möjlighet att tycka till om förslaget till Vattentjänstplan. Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt i pappersform på Håbo bibliotek.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 8 november till e-post: va-verksamhetsstod@habo.se senast 2023-11-08, ange Dnr: 2022/01654 i ämnesraden. Det går även att skicka brev till följande adress:

Håbo kommun

VA-avdelningen

Centrumleden 1

746 80 Bålsta

Märk kuvertet med Dnr: 2022/01654

Här hittar du förslag till vattentjänstplan

Vattentjänstplan 2023 Pdf, 590.2 kB.

Bilaga 1A Behovsbedömning Pdf, 271.8 kB.

Bilaga 1B Bedömningsgrunder Pdf, 188 kB.

Bilaga 2 Karta med befintlig bebyggelse Pdf, 238.2 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 101.1 kB.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster