Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ökad kunskap inom krisberedskap

Foto: Håbo kommun

Håbo kommun fortsätter arbetet med att bygga en motståndskraftig organisation genom att öva och utbilda personal inom krisberedskap. Den här veckan avslutades med två heldagsutbildningar inom lednings- och stabsmetodik för personal som ingår i en krisberedskapsorganisation.

Håbo kommun rustar organisationen för att tillsammans kunna hantera en eller flera kriser och allvarliga olyckor. Genom att skapa en stark och skicklig organisation inom krisberedskap får kommunen bättre förutsättningar att hantera extraordinära situationer såsom till exempel en allvarlig olycka som drabbar många eller vid höjd beredskap. Utbildningar och övningar gör att vi får ökad kunskap och kan samverka och samordna personal och verksamheter bättre under till exempel en kris eller höjd beredskap.

”Det är viktigt att vi som organisation kan stå starka i händelse av en kris och vara bättre förberedda. Det gör vi genom att öva tillsammans och skapa gemensamma arbetssätt och metoder. Det ger en mer robust organisation,” säger kommundirektör Teresa Zetterblad.

Både personal och förtroendevalda deltar i olika utbildningssatsningar. I utbildningen inom lednings- och stabsmetodik deltog också kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist (M).

"Det är av stor vikt att vi är samspelta i händelse av en kris och har god förståelse för krisorganisation och krisberedskapsarbete," säger kommunstyrelsens ordförande (KSO) Catherine Öhrqvist.

Under september deltog Håbo kommun på flera olika aktiviteter inom krisberedskap. Bland annat utbildades personal och förtroendevalda inom totalförsvar och kontinuitetsplanering. Kommunen deltog även under Beredskapsveckan med flera olika aktiviteter för kommuninvånarna. Beredskapsveckan är en årlig informationskampanj för att ska öka människors beredskap inför kriser och krig. I våras utbildades även krisledningsnämnden som i ett led att skapa gemensamma arbetssätt och öka förmågan hos organisationen att hantera en kris. Utbildningen tydliggjorde roll, uppgift och vilka befogenheter krisledningsnämnden har. Utbildningssatsningarna ökar kunskapen och förbereder kommunen för extraordinära situationer.

 

Läs nyheten, Vi är alla en del av totalförsvaret.
Läs nyheten, Håbo kommun deltar på beredskapveckan

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster