Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nya hållbarhetslöften signerade på Uppsala slott

Cirka 30 aktörer tecknade nya hållbarhetslöften vid en ceremoni på Uppsala slott på fredagen. Sittande längst fram i bild syns kommundirektör Terésa Zetterblad och kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist från Håbo kommun.

Idag har Håbo kommun undertecknat nya hållbarhetslöften för perioden 2023-2027. Nu har vi skrivit under på att vara med och bidra till minskad klimatpåverkan och att arbeta för vidare åtgärder för en hållbar samhällsutveckling.

Kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist (M) och kommundirektör Terésa Zetterblad var på plats vid ceremonin på Uppsala slott, i regi av Länsstyrelsen, och höll gemensamt i pennan vid signeringen av våra nya hållbarhetslöften. Konkret handlar de närmaste åren bland annat om att öka återbruk, förvalta och utveckla befintlig bebyggelse, men också att minska energi-och effektanvändning och främja fossilfri mobilitet.

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Genom att avge löften stärker vi fokus och samverkan i miljöarbetet för att nå de svenska miljömålen. Inför kommande år undertecknade vi två åtgärdsprogram: minskad klimatpåverkan och hållbar samhällsutveckling.

Hållbarhetslöften 2023-2027

Under perioden 2023-2027 arbetar Håbo kommun med följande åtgärder för minskad klimatpåverkan:

  • Öka transporteffektivitet och fossilfri mobilitet
  • Fossilfria tjänstefordon och fossilfri arbetspendling och möteskultur
  • Främja laddinfrastruktur eller tankmöjlighet av fossilfria drivmedel
  • Minska energi- och effektanvändning och öka flexibilitet
  • Öka kunskap delaktighet och engagemang

Under perioden 2023-2026 arbetar Håbo kommun med följande åtgärder för en hållbar Samhällsutveckling:

  • Fysisk planering som minskar miljö- och hälsopåverkan
  • Exploatering med hänsyn till miljö och hälsa
  • Förvaltning och utveckling av befintlig bebyggelse, infrastruktur och miljöer
  • Öka återbruk, förebygg avfall, minska nykonsumtion av material och varor

Minskad klimatpåverkan och arbete för hållbar samhällsutveckling ligger i linje med Håbo kommuns klimat- och energiambitioner som sammanfattas i styrdokument som kommunens vision, översiktsplan och hållbarhetsstrategi. Att anta hållbarhetslöften är ett tydligt och positivt sätt att lyfta fram det arbete som kommunen redan gör och/eller önskar att göra i framtiden för att fortsätta att utvecklas i en hållbar riktning.

(Infälld bild i texten: från vänster kommundirektör Terésa Zetterblad, kommunstyrelsens ordförande Catherine Öhrqvist tillsammans med landshövding Stefan Attefall)

Läs mer om kommunens hållbarhetsarbete

habo.se/hallbarahabo
Hållbarhetslöften - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.
Hållbarhetslöften – mycket har gjorts och nu tecknar vi snart nya löften - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster