Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Kommunfullmäktige beslutar att ändra kommunalskatten 2024

På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2023 antog kommunen budget för år 2024 med en plan för år 2025–2026. Kommunfullmäktige fastställde kommunalskatten för 2024 till 21,59 kronor. Det betyder att skattesatsen ökar med 50 öre jämfört med 2023.

Har beslutat att göra en tillfällig höjning

Kommunfullmäktige har beslutat att göra en tillfällig skattehöjning år 2024 med 50 öre. Det görs främst för att ge barn- och utbildningsnämnden ett tillskott med 30 miljoner kronor, för att möjliggöra omstrukturering, som avser arbetssätt, struktur och skollokaler inom grundskolan.

Budgeten för 2024 visar att resultatet är negativt om -14,7 miljoner kronor. Håbo kommun beslutar därmed att använda 14,7 miljoner kronor från resultatutjämningsfonden under 2024. Resultatutjämningsfondens medel och skattehöjningen bidrar till att Håbo kommuns budget för 2024 är i balans.

Den rådande lågkonjunkturen med hög inflation, stigande räntor och prisökningar påverkar Håbo kommuns ekonomi. Håboalliansen berättar kortfattat om bakgrunden till 2024 års budget:

Vi måste ta ansvar för ekonomin och vara realistiska i budgetarbetet

”Vi är i en situation där vi behöver prioritera våra kärnverksamheter och säkerställa att våra lagstyrda verksamheter erbjuder god kvalitet till våra medborgare. De kommande åren kommer innebära prioriteringar och effektiviseringar. Alliansens förslag till inriktningsramar för 2024, plan 2025–2026 innebär en del omprioriteringar utifrån rådande läge där alla nämnder behöver effektivisera sin verksamhet för att nå en ekonomi i balans. Håbo kommun ser över organisationen av grundskolorna, och mot bakgrund av att det pågår en utredning kring detta har vi valt att inte lägga in det i investeringsbudgeten för 2024. Investering för omorganisation av skolan kommer därmed att komma upp som ett eget ärende när utredning är färdig. Det generella statsbidraget som regeringen beslutat om och som innebär 15,2 miljoner i tillskott för Håbo kommun avser att gå till ökade räntekostnader och pensionskostnader. För att vara attraktiva i förhållande till andra arbetsgivare har Håboalliansen lagt en generell löneökning på 3 %.”

Ta del av kommunfullmäktiges sammanträde 13 november Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje år beslutar Kommunfullmäktige om budget för det kommande året, med en plan för de två följande åren. Läs mer om budget - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster