Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Chefsdagen - tillsammans för ett friskt och hållbart arbetsliv

Foto: Håbo kommun

Under onsdagsförmiddagen sjöd det av inspiration och goda idéer när den tredje chefsdagen anordnades i Håbo kommunhus. I fokus var kompetensförsörjning och hur vi tillsammans skapar ett friskt och hållbart arbetsliv, för alla som jobbar för Håbo kommun.

Frågor som diskuterades handlade bland annat om hur chefer kan leda på bästa sätt för att möta utmaningen kring kompetensförsörjningen. Forskning visar att starka friskfaktorer gör att vi mår bra och presterar väl på jobbet. Här är viktiga delar ett närvarande och tillitsfullt ledarskap, tydlig kommunikation och återkoppling, tidiga insatser och arbetsanpassning vid behov, och medarbetarens möjligheter att löpande få kompetensutveckling.

Just lärande och utveckling är något som sker under hela arbetslivet och att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare blir om möjligt ännu viktigare i ekonomiskt tuffa tider.

HR-chefen Karin Tannergren säger:
”Idag har vi fokuserat på hur vi tillsammans kan skapa friskare arbetsplatser för att få ett mer hållbart arbetsliv. I det arbetet är Håbo kommuns alla chefer en stor och viktig del. Bland annat underströks vikten av chefers kommunikation med medarbetaren och förmåga att visa personlig omtanke, vilket både handlar om att kunna ge medarbetaren stöd likväl som att på ett proaktivt sätt vara lyhörd och vid behov kunna konfrontera upplevda varningssignaler kopplade till medarbetarens hälsa."

Ett utvecklande ledarskap utgör en del av den ledarskapsmodell som cheferna fått arbeta intensivt med under de tidigare träffarna, vilket också kommer fortsätta finnas med som en röd tråd under chefsdagarna framöver.

Över 100 vimplar med inspirerande budskap

Under förmiddagen fick cheferna möjlighet att sammanstråla i mindre grupper för att prata om både lättare och svårare frågor. Bland annat ställdes frågan vad kommer du att göra för att skapa en friskare arbetsgrupp? I ett härligt sorl fick inspirationen kraft och många goda idéer delades och skrevs ner på vimplar - "säg hej, var lyhörd, vara en god förebild, fira framgångar, lyfta goda exempel, vara ett stöd för varandra, skratta på jobbet, ha roligt, ge beröm". Över 100 vimplar med olika positiva idéer och budskap för ett hållbart arbetsliv, hängdes senare upp i kommunhuset för anställda att beskåda och inspireras av.

Tillsammans bygger vi stolthet

Stolthet över sitt arbete och den organisationen man tillhör har också positiva effekter på hälsa och välbefinnande, vilket knyter an till vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare. Här spelar chefer såväl som medarbetare dagligen en viktig roll med sin förmåga att inspirera och motivera varandra på arbetsplatsen, och genom att uppmuntra till delaktighet och kreativitet.

Kommundirektör Teresa Zetterblad säger:
”Idag har vi återigen haft en fantastisk chefsdag där vi pratat om en av framtidens utmaningar som är kompetensförsörjning. Vi har även pratat om vilken berättelse vi vill skapa om Håbo kommun tillsammans med våra medarbetare och stoltheten av att varje dag göra skillnad för någon annan.”

Tidigare chefsdagar

Chefsdagen - tillsammansarbete gör skillnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Chefsdagen - tillsammans bygger vi tillit och stolthet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Håbo kommun

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster