Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Antagen planeringsstrategi säkerställer att översiktsplanen är aktuell

Håbo kommuns översiktsplan är aktuell. Det konstaterades vid vårt senaste kommunfullmäktige (KF) den 26 februari när KF antog första planeringsstrategin. I planeringsstrategin redogör kommunen för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar som har betydelse för översiktsplanens aktualitet.

För att främja en kontinuerlig översiktsplanering ska kommunfullmäktige ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Detta görs för att säkerställa att översiktsplanen är aktuell, en så kallad aktualitetsprövning. Håbo kommuns översiktsplan antogs i maj 2022 och vid aktualitetsprövningen visar den sig fortfarande vara aktuell.

Håbo kommuns översiktsplan

Översiktsplanen anger riktningen för hur kommunen vill att den långsiktiga utvecklingen av kommunen ska se ut. Översiktsplanen beskriver hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras eller utvecklas. Den pekar ut områden för bland annat bostäder, infrastruktur, verksamheter och grönområden och uppmärksammar värdefulla områden där viktiga funktioner och värden ska bevaras och utvecklas.

Översiktsplanen är en handfast och viktig plan för den fysiska planeringen i kommunen och tar avstamp i kommunens vision – vårt framtida Håbo. I översiktsplanen bryts visionens målsättningar ner till sex planeringsprinciper. Planeringsprinciperna visar på en övergripande och strategisk nivå kommunens förhållningssätt för att främja en hållbar utveckling och nå visionen.

De sex planeringsprinciperna är: • Främja landsbygden • Fokusera utvecklingen • Skapa trädgårdsstad med stationsnära läge • Tillvarata natur- och kulturmiljöer • Möjliggör möten • Stärka näringslivet.

Läs mer

Vill du veta mer om Håbo kommuns översiktsplan och hur vi i den skapar riktningen för vårt framtida Håbo kan du läsa mer: Håbo, en kommun för framtiden- Översiktsplan - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om planeringsstrategin: Planeringsstrategin - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster