Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Planeringsstrategin

Kommunfullmäktige antog Håbo kommuns första planeringsstrategi i februari 2024.

Under 2020 ändrades 3 kap. i plan- och bygglagen. För att främja en kontinuerlig översiktsplanering ska kommunfullmäktige nu ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Lagändringen och planeringsstrategin syftar till att främja en ökad kontinuerlig och framåtsyftande översiktsplanering samt till att hålla översiktsplanen aktuell. I lagrummet anges krav på planeringsstrategins innehåll. I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet. Planeringsstrategin innebär ingen ändring av översiktsplanen, utan ska enbart peka ut kommunens prioriteringar i fortsatt översiktsplanering. Kommunfullmäktige antog Håbo kommuns första planeringsstrategi i februari 2024. 

Planeringsstrategi 2024 

Håbo kommuns översiktsplan bedöms vara aktuell. Det har inte tillkommit någon ny lagstiftning med påverkan på översiktsplaneringen sedan Håbos kommuntäckande översiktsplan antogs 2022. Det har heller inte tillkommit några förändringar av planeringsförutsättningar, exempelvis riksintressen, med påverkan på översiktsplanens aktualitet. Kommunens översiktsplan ger vägledning vad gäller mark- och vattenanvändning i kommunen och planeringsprinciperna bedöms vara fortsatt relevanta.  

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster