Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Sommarläger på finska – ett samarbete mellan Håbo och Enköping

Den 13 och 14 juni har barn och unga chansen att vara med på ett gratis dagläger med finska språket i fokus. Lägret arrangeras för första gången av Håbo kommun tillsammans med Enköpings kommun. I år är temat ”Ett levande språk”.

På lägret kommunicerar vi så långt det går på finska, men det är viktigt för oss att alla känner sig hemma, förstår och kan göra sig förstådda så vid behov tar vi hjälp av svenskan, säger Irma Aalto, samordnare i Enköpings kommun.

Lägret är för barn mellan 6 och 15 år som har finsk anknytning eller som är intresserad av att lära sig finska och finsk kultur.

Familjer med finsk anknytning kan se mycket olika ut. En del föräldrar pratar finska med sina barn, en del har aldrig lärt sig själva. Mest troligt är att mor- eller farföräldrarna pratar finska. Positiva tillfällen som lägret, då barnen får utnyttja sin flerspråkighet, kan hjälpa dem i sin tur att föra finskan vidare. Att finskan hålls levande är viktigt för allas vårt kulturarv, säger Irma Aalto.

Aktiviteter från Finland
Programmet fokuserar på att deltagarna får umgås, ta del av finsk kultur och höra finska talas. De får också bekanta sig med det finska köket genom att laga finska rätter tillsammans. Dessutom får deltagarna skapa musik och prova på finska aktiviteter. Ledarna för lägret är själva unga sverigefinnar.

Av någon anledning går flera finska aktiviteter ut på att man kastar saker. Vi får se om vi testar att kasta stövel eller mobiltelefon, säger Hannele Holmberg, minoritetssamordnare i Håbo kommun, och skrattar.

Det känns roligt att kroka arm och göra det tillsammans med Enköping. Vi hoppas på många deltagare från bägge kommuner, fortsätter Raisa Holm minoritetssamordnare i Håbo kommun.

Sommarlägret arrangeras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län och är finansierat med bidrag från Institutet för språk och folkminnen (ISOF).

Mer om finskt förvaltningsområde
Enköpings kommun och Håbo kommun ingår i finskt förvaltningsområdet, där finsktalande har stärkta rättigheter. Läs mer om vad det innebär på habo.se/suomeksi

Kontakter:
Raisa Holm
Håbo kommun
Tel: 0171-658 767
raisa.holm@habo.se

 

Suomenkielinen kesäleiri – Håbon ja Enköpingin kuntien yhteistyönä

Lapsilla ja nuorilla on 13. ja 14. kesäkuuta mahdollisuus osallistua maksuttomalle kesäleirille, jolla pääpaino on suomen kielessä. Leiri järjestetään ensimmäistä kertaa Håbon kunnan ja Enköpingin kunnan välisenä yhteistyönä. Tänä vuonna teemana on ”Eläväkieli”.

– Leirillä kommunikoidaan mahdollisimman paljon suomen kielellä, mutta meille on tärkeää, että kaikki tuntevat olonsa kotoisaksi, ymmärtävät toisiaan ja tulevat itse ymmärretyiksi, joten tarvittaessa käytämme ruotsin kieltä apuna, sanoo Irma Aalto, koordinaattori Enköpingin kunnassa.

Leiri on tarkoitettu 6 – 15-vuotiaille lapsille, joilla on suomalaiset siteet tai jotka ovat kiinnostuneita suomen kielen oppimisesta ja suomalaisesta kulttuurista.

Perheet, joilla on suomalaiset siteet, voivat olla hyvin erilaisia. Toiset vanhemmat puhuvat suomea lastensa kanssa, toiset taas eivät koskaan ole oppineet kieltä itse. Todennäköisintä on, että isovanhemmat puhuvat suomea. Leirin kaltaiset positiiviset tilaisuudet, jolloin lapsi saa käyttää monikielisyyttään, voivat auttaa heitä säilyttämään suomen kielen edelleen seuraaville sukupolville. Suomen kielen elinvoimaisena säilyttäminen on tärkeää meidän kaikkien kulttuuriperinnölle, sanoo Irma Aalto.

Suomalaista toimintaa
Ohjelmassa keskitytään siihen, että osallistujat saavat seurustella keskenään, tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja kuulla puhuttua suomea. He saavat myös tutustua suomalaiseen keittiöön valmistamalla yhdessä suomalaisia ruokia. Lisäksi osallistujat saavat musisoida ja kokeilla suomalaisia aktiviteetteja. Leiriohjaajat ovat itse ruotsinsuomalaisia nuoria.

Jostakin syystä on monissa suomalaisissa aktiviteeteissa kyse heittämisestä. Ehkä me kokeilemme saappaanheittoa tai kännykänheittoa, sanoo Håbon kunnan vähemmistökoordinaattori Hannele Holmberg nauraen.

On hauskaa että saamme tehdä yhteistyötä Enköpingin kunnan kanssa. Toivomme, että kummastakin kunnasta tulee monta osanottajaa, jatkaa Håbon kunnan vähemmistökoordinaattori Raisa Holm.

Kesäleiri järjestetään yhdessä opintoliiton Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län kanssa ja sen rahoittamisessa on avustanut Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos (ISOF).

Lisätietoa suomen kielen hallintoalueesta
Håbon kunta ja Enköpingin kunta kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen, mikä tarkoittaa sitä, että alueella asuvilla suomea puhuvilla on vahvistetut oikeudet.

Yhteystiedot:
Raisa Holm
Håbon kunta
Tel: 0171-658 767
raisa.holm@habo.se


Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster