Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nya områdeslekplatser, Sågarbacken och Kornparken

Gatu- och parkavdelningen är igång med arbetena för de nya lekplatserna vid Sågarbacken och Kornparken i Bålsta. Arbetena kommer att pågå under hösten och vara färdigställda senare i år.

Sågarbackens nya områdeslekplats börjar ta form. En del monteringsarbete av lekutrustning återstår samt iordningsställande av grusytor. Bland annat återstår markplanering och montage av linbanan.

Utegymmet i norra delen är färdigt och går att nyttja. Anslutande vägar används som transportvägar till arbetsplatsen och så länge det pågår kan dessa vara ojämna och leriga.

Under vecka 42 påbörjas även markarbetena för Kornparkens områdeslekplats.

Nedan finns information om båda områdeslekplatserna.

Sågarbackens områdeslekplats

Sågarbackens områdeslekplats kommer innehålla småbarnslek, klätterställning, linbana, grillplats, bollplan samt utegym. Ytor för spontana lekar och pulkaåkning finns kvar.

Ny områdeslekplats vid Sågarbacken

Kornparkens områdeslekplats

Kornparkens områdeslekplats i Uppåkraområdet kommer innehålla yta för småbarnslek samt klätterlek och utegym längs gång- och cykelvägen. Den gamla planen för spontanlekar utrustas med mål.

Ny områdeslekplats vid Kornvägen

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster