Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ny belysning bidrar till tryggare ytor

Under hösten påbörjas arbetet med att iordningställa arbetsytorna runt resecentrum. Fler cykelställ och ny belysning längs gågatan intill resecentrum och sittplatser för avkoppling ersätter den nuvarande byggarbetsplatsen.

Resecentrum är mötesplatsen i Bålsta för resenärer där trafik och service samordnas omkring järnvägsstation, busstorg, taxi och bilparkering. Ytorna runtom resecentrum har under en längre tid varit en plats för olika byggarbeten. Till exempel byggarbeten för uppbyggnaden av resecentrum, inkoppling till fjärrvärme, anläggning av nya vatten- och avloppsledningar och utökad tillgänglighet för kollektivtrafik på busstorget. Ytorna har också kunnat användas som olika uppställningsplatser i samband med olika arbeten som pågått.

Under oktober påbörjas arbetet med att ställa i ordning de intilliggande ytorna runt resecentrum. Nya sittplatser, planteringar, fler cykelställ och ny belysning med lång räckvidd placeras längs med den stora gågatan intill resecentrum som ska bidra till tryggare miljö runt resecentrum.

Resecentrum är en del av projektet Bålsta C som är projektnamnet för den övergripande utvecklingen för delar av Bålsta tätort. Eftersom resecentrum är sammanlänkad med Bålsta C både geografiskt och i projekten, så kommer ytorna runt resecentrum både påverkas och förändras över tid.

Läs mer om Bålsta C
Läs mer om Resecentrum

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster