Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Sträckan Centrumleden mot Bålsta station leds om och busstorget flyttar tillfälligt

Kartbild

Grön markering visar tillfällig gång- och cykelväg. Blå markering visar tillfällig väg Centrumleden. Lila markering visar yta för hämta och lämna och taxi. Röd markering visar avstängt arbetsområde.

Under nästa vecka (33) förbereds marken för nya vatten- och avloppsledningar längs sträckan Centrumleden mot Bålsta station. Det innebär att vägen flyttas i sidled och trafiken leds om vecka 34. Busstorget flyttas till andra sidan om resecentrum, platsen där ersättningsbussarna har gått under sommaren. Infrastrukturen anpassas därmed för en fortsatt positiv utveckling av vår kommun.

Vecka 33 förbereder vi marken längs Centrumleden mellan Centrumrondellen mot Bålsta station för trafikomläggning. Vägen flyttas tillfälligt i sidled och trafiken leds om till Centrumleden. Trafiken leds om, så att det går att ta sig förbi. Bussarna utgår från det tillfälliga busstorget från vecka 34.

Under pågående arbete finns det även plats för 'hämta-lämna' och taxi vid infarten till busstorget.

När busstorget är avstängt passar vi på att asfaltera gångvägen vid Resecentrum, den delen som är mot busstorget. Det innebär att du som gångtrafikant kan behöva gå en liten annan väg -följ skyltning på plats. Detta arbete beräknas påbörjas v 35 och pågå någon vecka framåt

Busstorget

Från vecka 34 flyttas busstorget till andra sidan om resecentrum, platsen där ersättningsbussarna har gått under sommaren. Busstorget flyttas tillfälligt under tiden vi arbetar med de nya vatten- och avloppsledningarna.

Läs mer på ULs sida om Hållplatsen Bålsta station flyttas tillfälligt från 21 augusti Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärmtaket

I samband med att busstorget tillfälligt flyttas passar vi på att förbättra och utöka tillgängligheten för kollektivtrafiken och gångtrafikanter. Skärmtaket plockas ner och justeras för att trafik och gångtrafikanter ska få bättre svängrum. Under december beräknas arbetet med skärmtaket vara färdigställt.

Mer om Bålsta C

Bålsta C är projektnamnet för den övergripande utvecklingen för delar av Bålsta tätort. Utvecklingen genomförs successivt och delas in i flera projekt och etapper. 2012 godkändes detaljplaneprogrammet för Bålsta centrum och under 2013 och 2014 togs ett idé- och gestaltningsprogram fram som knyts ihop med vår vision, Vårt framtida Håbo. Tillsammans utgör idé- och gestaltningsprogrammet och visionen ramen för utvecklingen av Bålsta centrum.

Du hittar mer information på sidan Bålsta C

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster