Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

LONA-bidrag till fyra naturvårdsprojekt

Håbo kommun har beviljats så kallade LONA-bidrag från Länsstyrelsen för fyra naturvårdsprojekt. Projekten startar i år. Två av dem pågår till 2021 och två fortsätter till 2022.

De här fyra projekten har vi fått LONA-bidrag till:

  • Mångfaldsytor i Bålsta
  • Hitta ut i Håbo
  • Uteliv och lärande
  • Våtmark Balders hage

Projekten är ett led i kommunens arbete med att öka den biologiska mångfalden i landskapet, synliggöra kommunens kulturhistoriska miljöer och tillgodose människors behov av gröna miljöer. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projekten.

Via projekten har kommunen växlat upp egen arbetstid och pengar vilket genererar ett totalt bidragstillskott som motsvarar 1 942 000 kronor. Det extra tillskottet är av stor vikt för att driva naturvårds- och friluftsarbetet framåt i kommunen.

Kort om projekten

Mångfaldsytor i Bålsta (2020-2021)

Projektet handlar om att stärka floran på sandrika marker och på så sätt skapa goda förutsättningar för vilda pollinatörer.

Hitta ut i Håbo (2020-2022)

Syftet med projektet är att få boende och besökare att upptäcka och lära känna Håbos natur- och kulturmiljövärden samt bidra till bättre folkhälsa. Ett antal kulturhistoriska platser, naturområden och stigar/leder kommer att lyftas fram och göras tillgängliga.

Uteliv och lärande (2020-2021)

Med det här projektet vill vi skapa underlag och förutsättningar för att kunna genomföra undervisning utomhus i naturorienterande ämnen på regelbunden basis i skolans närområde för årskurs F-3.

Våtmark Balders hage (2020-2022)

Projektet syftar till att anlägga en våtmark i Skörby i Bålsta. Våtmarken ska fördröja och rena dagvatten från Logistik Bålsta och industriområdet intill. Samtidigt skapas en rekreativ miljö med gångstråk runt våtmarken och förutsättningar för en ökad biologisk mångfald i området.

Här kan du läsa mer om naturvårdsprojekten

Naturvårdande samarbete

Genom olika naturvårdsprojekt arbetar Håbo kommun ofta tillsammans med andra aktörer i samhället för att genomföra naturvårdande åtgärder och förbättra förutsättningarna för ett rikt friluftsliv.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är en av de möjligheter som finns att få medfiansiering till den här typen av projekt.

Så här fungerar LONA-projekt

Genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommunen på egen hand eller tillsammans med ideella föreningar, företag och enskilda personer söka bidrag för naturvårdsprojekt.

Projekten ska bidra till ökad naturvårdsnytta, friluftsliv, samverkan, folkhälsa och tätortsnära natur.

Om du har idéer om ett projekt kan du höra av dig till kommunen som sedan avgör om en ansökan kan lämnas in till Länsstyrelsen. Ansökan om LONA-bidrag görs senast 1 december varje år.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster