Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Det här gäller om bävrar och salamandrar i Logistik Bålsta

Håbo kommun har fått frågor vad som händer kring bävrar och salamandrar i Logistik Bålsta. Kommunen har ansökt till Länsstyrelsen om skyddsjakt på bäver och fått det beviljat. Det betyder att kommunen får bedriva skyddsjakt på bäver fram till 30 september. Här kan du läsa mer.

Information som gäller bävern

Vid det som kallas Balders hage, öster om Skörby förskola, har bävrar gjort fler fördämningar, alltså dammbyggnader. En fördämning kan skapa skador och stopp i vattenavrinningen och det i sin tur kan skapa översvämningar som riskerar att skada mark och byggnader.

Klicka på kartan nedan för att göra den större.


Det har inte varit något avbrott i byggnationerna i Logistik Bålsta med anledning av bävrarna. Arbetet vid Balders hage är ett planerat arbete för att ta hand om dagvattnet från Logistik Bålsta där kommunen bland annat anlägger en våtmark och gångstråk.

Klicka här för att läsa mer om arbetet med våtmark och gångstråk i Balders hage

Det råder fri jakt på bäver under perioden 1 oktober till 10 maj och då har kommunen försökt att lokalisera bävrarna, men utan resultat. Flera rivningar av bäverdammar har gjorts men bävrarna bygger nya dämmen.

Enligt svensk jaktlagstiftning får man inte flytta på vilda djur. Kommunen har därför ansökt till Länsstyrelsen om skyddsjakt på bäver och fått det beviljat. Det betyder att kommunen får bedriva skyddsjakt på bävern fram till 30 september.

Information som gäller salamandrar

I Logistik Bålsta finns inte någon salamander men det finns förutsättningar för ett salamanderboende öster om Björnbro. När de nya vägarna i Logistik Bålsta har byggts har Håbo kommun och entreprenörerna använt en särskilt metod och dessutom har vägkroppen försetts med så kallade ”grodtunnlar” för eventuella salamandrar i enlighet med de föreslagna kompensationsåtgärder som finns med i planeringen av området.

Klicka här för att läsa mer om Logistik Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster