Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Lillsjöns natur blir tillgängligt för fler

Arbetet med att göra naturen mer tillgänglig runt Lillsjön fortsätter. Under våren 2020 genomfördes ett röjningsarbete vid den södra delen av sjön. Nu kommer det byggas en gångväg och spång i den norra delen av sjön. Arbetet sker i samverkan med företag i samband med etablering av verksamheter i Lillsjöns företagspark och Entré Lillsjön.

Målet med att göra området kring Lillsjön mer tillgängligt är att etablera ett tryggt och attraktivt rekreationsområde för boende och besökare. Planen är att området ska bli mer tillgängligt för besökare samt utgöra en vilsam och tilltalande plats. Längs sjöns östra sida ska tillgänglighetsnivån vara hög och det ska här finnas platser som personer med rullstol ska kunna besöka. Områdets historia och naturvärden ska även göras mer tillgängligt och synbart via exempelvis informationsskyltar.

Det är kul att vi nu har kunnat påbörja detta arbete och på så sätt bidra till att göra Bålstas närnatur tillgänglig för fler. Utvecklingen av området kring Lillsjön kommer att genomföras i etapper över flera års tid. Eftersom Lillsjön hyser höga natur- och kulturmiljövärden är det viktigt att vi genomför alla åtgärder på ett genomtänkt sätt för bästa slutresultat, säger Anett Wass, kommunekolog.

Det här är Lillsjön

Lillsjön är en liten gömd pärla i Bålsta som ligger mellan Draget och Kalmarsand. Sjön ligger i en åsgrav som sträcker sig mellan Lilla Ullfjärden i norr och Kalmarviken i söder och är det bästa exemplet på en åsgropsjö i Uppsala län.

Klicka här för att läsa mer om Lillsjön

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars att godkänna detaljplaneprogram för Dragelund. I samband med godkännande av detaljplaneprogrammet gav kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra intressenter tillgängliggöra naturvärden kring Lillsjön för allmänheten.

Klicka här för att läsa mer om detaljplaneprogrammet

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster