Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Lillsjön

Lillsjön är en liten gömd pärla i Bålsta. Sjön ligger i en åsgrav som sträcker sig mellan Lilla Ullfjärden i norr och Kalmarviken i söder och är det bästa exemplet på en åsgropsjö i Uppsala län.

På Lillsjön östra sida finns det strövvänliga stigar och grusvägar. Uppe på toppen av Prästberget har du en fin utsikt över Kalmarviken. I södra delen av sjön kommer du ända ner till strandkanten. Delar av sluttningen på sjöns västra sida är tomtmark med fritidsstugor. Det finns idag inga skyltar, iordningställda rastplatser eller uppmärkta stigar i området.

Bombmurkla, klöverblåvinge och gädda

Lillsjön är inträngd mellan en åssluttning i väster och en cirka 60 meter hög förkastningsbrant i öster. Naturen i området har höga naturvärden och består främst av äldre gran- och tallskog, en del av träden är omkring 200 år gamla. Här har du möjlighet att få se spillkråka, granbarkgnagare och bombmurkla.

I sluttningen mot det gamla grustaget i väster finner du en örtrik flora. Här trivs arter som trädlärka, stenskvätta och klöverblåvinge.

Lillsjön är relativt djup för att vara en så liten sjö, med ett maximalt djup på 8,6 meter. De fiskarter du kan finna här är abborre, gädda och mört. Vi avråder allmänheten från att äta fisk fångad i Lillsjön då den innehåller höga halter av kvicksilver.

Ett område med rik historia

Området kring Lillsjön har en rik historia och har haft stor betydelse under historisk tid. Här fanns en av de viktiga inseglingslederna mot Uppsala, som genom landhöjningen blev ett näs där man under lång tid istället övergick till att dra båtarna för att komma fram (därav namnet Draget).

På land gick här dåtidens viktiga landsväg mellan Stockholm och Bergslagen. Än idag kan vi se spåren av detta då det nordöst om Lillsjön finns ett mycket omfattande forntida färdvägssystem i form av vägbankar och hålvägar. Vägsystemet är ett av Sveriges mest omfattande och välbevarade äldre vägmiljöer.

På gång i området

  • Under de senaste åren har vi arbetat med att göra området kring Lillsjön mer tillgängligt för dig som besökare. Det finns nu möjlighet att gå runt sjön (markerat med blå markeringar), grillplats samt flera sittbänkar utplacerade. Under sommaren 2023 kommer informationsskyltar att placeras ut i området samt en stig till toppen av Prästberget att märkas upp.

Hitta hit

Lillsjön ligger mellan Draget och Kalmarsand. Du kan gå eller cykla hit via gång- och cykelvägen som går från centrala Bålsta till Kalmarsand. Det finns en passage under järnvägen in till området vid Kalmarsand (i anslutning till det gamla grustaget norr om silon). Du kan även komma ner till sjön vid Draget där det finns en spång i norra delen av sjön.

Med bil: du kan parkera bilen längs med vägen vid Kalmarsand och sedan går du cykel- och gångvägen mot järnvägen där du finner passagen under järnvägen. Det går även att parkera vid Draget i den norra delen av sjön.

Med buss: ta UL buss 301 från Bålsta station till Kalmarsand och sedan går du cykel- och gångvägen mot järnvägen där du finner passagen under järnvägen.

Skötselansvarig

Håbo kommun

Foto: Gillis Aronsson

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster