Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Lillsjön

Lillsjön är en liten gömd pärla i Bålsta. Sjön ligger i en åsgrav som sträcker sig mellan Lilla Ullfjärden i norr och Kalmarviken i söder och är det bästa exemplet på en åsgropsjö i Uppsala län.

Området kring Lillsjön är ett fint utflyktsmål. Här finns uppmärkta stigar, sittbänkar och rastplatser i den vackra omgivningen kring sjön. I skogen finns det goda möjligheter att plocka bär och svamp.

Uppmärkta stigar och rastplatser

Med utgångspunkt från parkeringen vid Lillsjörännan kan du gå den 1,2 kilometer långa stigen, Lillsjöslingan, som går kring sjön (blåa markeringar). Om du vill njuta av en fin utsikt över Kalmarviken kan du från den södra delen av sjön följa den 0,8 kilometer långa Prästbergsstigen (röda markeringar) till toppen. En grillplats med rastbord finns i sjöns sydöstra del samt ett rastbord med tak i sjöns sydvästra del. Flera sittbänkar finns utplacerade i området.

Kring Lillsjön finns det också flera grusvägar och omärkta stigar att upptäcka. Delar av sluttningen på sjöns västra sida är privat tomtmark med fritidsstugor.

Natur med mångfald

Terrängen runt Lillsjön är kuperad där en 30 meter hög åssluttning finns på sjöns västra sida och en 60 meter hög förkastningsbrant finns på dess östra sida. Naturen i området har höga naturvärden och består främst av äldre gran- och tallskog, en del av träden är omkring 200 år gamla. Här har du möjlighet att få se lite mer ovanliga arter som spillkråka, granbarkgnagare och bombmurkla.

I sluttningen mot handelsområdet i väster växer det bitvis en örtrik flora med prästkrage, kärringtand, rödklint och blåeld. Här trivs arter som trädlärka, stenskvätta och klöverblåvinge.

Ett område med rik historia

Området kring Lillsjön har en rik historia och har haft stor betydelse under historisk tid. Här fanns en av de viktiga inseglingslederna mot Uppsala, som genom landhöjningen blev ett näs där man under lång tid istället övergick till att dra båtarna för att komma fram (därav namnet Draget).

På land gick här dåtidens viktiga landsväg mellan Stockholm och Bergslagen. Än idag kan vi se spåren av detta då det nordöst om Lillsjön finns ett mycket omfattande forntida färdvägssystem i form av vägbankar och hålvägar. Vägsystemet är ett av Sveriges mest omfattande och välbevarade äldre vägmiljöer.

Fisk och fiske i Lillsjön

Lillsjön är relativt djup för att vara en så liten sjö, med ett maximalt djup på 8,6 meter. Vattnet är rent och tillrinning sker främst från grundvattet. I sjön finns tre fiskarter: gädda, abborre och mört.

Lillsjön omfattas inte av de generella regelverket för fritt handredskapsfiske, vilket gäller längs Sveriges kust och i de fem större sjöarna, som Mälaren. Håbo kommun tillåter dock i dagsläget fiske med handredskap (kast- och metspö) från land i Lillsjön, men det du fångar bör du släppa tillbaka eftersom fisken i sjön innehåller höga halter kvicksilver och därför inte är nyttig att äta. Fiskbeståndet är relativt litet i Lillsjön och fisken är en viktigt del i sjöns ekosystem. Genom att släppa tillbaka fisken du fångar bidrar du även till en mer välmående sjö.

Hitta hit

Lillsjön ligger mellan Draget och Kalmarsand. Du kan gå eller cykla hit via gång- och cykelvägen som går från centrala Bålsta till Kalmarsand. Det finns en passage under järnvägen in till området norr om Kalmarsand (cirka 100 meter från Kalmarsand går det in en grusväg till passagen under järnvägen). Du kan även komma ner till sjön vid Draget (Lillsjörännan) där det finns en gångväg som leder från parkeringen ner till sjön.

Med bil: du kan parkera bilen längs med vägen vid Kalmarsand och sedan går du gång- och cykelvägen mot centrum, efter cirka 100 meter viker du av åt höger där det finns en passagen under järnvägen. Det går även att parkera vid Draget (Lillsjörännan) i den norra delen av sjön.

Med buss: ta UL buss 301 från Bålsta station till Kalmarsand och sedan går du gång- och cykelvägen mot centrum, efter cirka 100 meter viker du av åt höger där det finns en passage under järnvägen.

Skötselansvarig

Håbo kommun

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster