Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ekillaåsen

Ekilla badplats

I Ekillaåsens naturreservat kan du njuta av fina sandstränder, lättgångna stigar och vackra utblickar över vattnet. Området ligger ungefär fem kilometer norr om Bålsta centrum och består av en liten tvärås till Uppsalaåsen som bildar en barriär mellan stora och lilla Ullfjärden.

I Ekillaåsens skog finns mycket bär och svamp, bland annat den ovanliga bombmurklan. I området växer också den sällsynta småsvaltingen, en liten växt som lever och blommar helt under vattnet och som bara finns på ett fåtal platser i Mälaren.

I området finns en två kilometer lång promenadslinga som går genom tall- och granskog och som övergår i Upplandsleden. Längs stigen, på åsens krön, finns flera fornlämningar. På stranden vid Djupvik finner ni en grillplats där ni kan njuta av utsikten över både Lilla och Stora Ullfjärden. Tänk på att ta med egen ved eller kol om du ska grilla.

I naturreservatet finns även det populära Ekillabadet med bryggor och hopptorn, som sommartid har toalett och kiosk.

Reservatsskylt med karta över området Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Med buss: ta UL buss 895, 803 eller 311 till hållplats Yttergrans kyrka. Därifrån är det cirka 200 meter att gå till reservatets parkering.

Med bil: ta väg 263 från Bålsta, parkeringen finns du strax efter Yttergrans kyrka på höger sida vägen.

Skötselansvarig

Håbo kommun

Föreskrifter för besökare

I ett naturreservat finns det särskilda regler som du som besökare behöver ta hänsyn till. Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär,
 • fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • medföra hund eller annat husdjur vid badplatserna, inom övriga delar av området ska djur hållas kopplade,
 • göra ingrepp som innebär risk för förorening eller förändring i sjöarna,
 • elda, annat än på iordningsställda platser enligt skötselplanen,
 • tälta,
 • ställa upp husvagn,
 • framföra motordrivet fordon eller snöskoter eller parkera annat än på därtill upplåtna vägar och parkering,
 • framföra motorbåt inom badplatsområdet,
 • förtöja eller förankra båt annat än på därtill anvisad plats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster