Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Kalmarnäs

Barn står på ett berg med utsikt över Mäleren

Kalmarnäs är en riktig pärla i vår kommun. I området, som för många är mer känt som Vattunöden, kan du njuta av en fantastisk utsikt över Ekolsundsviken och Norra Björkfjärden, vandra i skogen eller göra upp en eld vid någon av områdets eldstäder.

Kalmarnäs är ett naturreservat som ligger cirka tre kilometer väster om Bålsta samhälle. Kalmarnäs är även ett populärt område för häckande rovfågel. Tänkt därför på att uppträda lugnt i området och inte klättra i klippbranterna (förbjudet enligt reservatsföreskrifterna mellan 1/1 - 31/7).

Här har Vattunödens Naturskola aktiviteter varje vecka för kommunens skolbarn och har tillsammans med skolelever byggt en äventyrsbana i skogen där barnen får klättra, balansera och krypa.

Från parkeringen går det flera kortare stigar som leder till Vattunödsberget, grillplatsen eller bäckravinen. Från ravinen leder en stig vidare till det elljusspår som ligger precis utanför naturreservatet vid Lastberget.

Det finns en tillgänglighetsanpassad torrtoalett i anslutning till reservatets parkering som är öppen året runt. Från parkeringen går det även en kort hårdgjord stig fram till ett tillgänglighetsanpassat fikabord och eldstad.

I områdets omväxlande natur trivs många växt- och djurarter. Hagmarkerna kring det gamla torpet Vattunöden hålls öppna av får och reservatets södra delar betas sommartid av kor. I området finns många gamla ekar, lindar och tallar som är hem för ett stort antal arter av skalbaggar och lavar. Här finns även ett 90-tal häckande fågelarter.

Hitta hit

Med buss: Det går inte att ta sig med buss ända fram till Kalmarnäs. Närmaste hållplats är Lastbergets vägskäl. Därifrån är det tre kilometer att gå till reservatet.

Med bil: Följ skyltningen till Lastberget från Bålsta/Kraftleden. Cirka 1 kilometer innan Lastberget ta vänster där det står Naturreservat på en skylt. Parkeringen ligger en liten bit in på grusvägen.

Skötselansvarig

Upplandsstiftelsen.

Föreskrifter för besökare

I ett naturreservat finns det särskilda regler som du som besökare behöver ta hänsyn till. Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
 • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp eller plocka växter, svampar, mossor, lavar eller på något annat sätt bortta eller skada växter eller växtdelar av något slag med undantag för plockning av matsvamp och bär.
 • fånga eller bortföra djur, med undantag för fisk, föra bort ägg eller bo, klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa djurlivet,
 • rida,
 • tälta,
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser,
 • förtöja med båt annat än på särskilt anvisade platser,
 • Framföra motorbåt med högre hastighet än 7 knop inom 100 m från land,
 • åka vattenskidor, vattenskoter eller dylikt inom 500 m från land,
 • medföra hund som ej är kopplad,
 • framföra motordrivet fordon annat än på den enskilda väg som leder till Vattunöden eller anvisad parkeringsplats,
 • anordna orienteringsverksamhet, snitsla spår, annat än tillfälligt i samband med naturstudier, eller utöva spel såsom "paint-ball" eller liknande som förändrar naturen,
 • beträda bergsbranter och stup under perioden 1 jan-31 juli.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster