Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Kalmarnäs

Barn står på ett berg med utsikt över Mäleren

Kalmarnäs är en riktig pärla i vår kommun. I området, som för många är mer känt som Vattunöden, kan du njuta av en fantastisk utsikt över Ekolsundsviken och Norra Björkfjärden, vandra i skogen eller göra upp en eld vid någon av områdets eldstäder.

Kalmarnäs är ett naturreservat som ligger cirka tre kilometer väster om Bålsta samhälle. Kalmarnäs är även ett populärt område för häckande rovfågel. Tänkt därför på att uppträda lugnt i området och inte klättra i klippbranterna (förbjudet enligt reservatsföreskrifterna fram till 31/7).

Här har Vattunödens Naturskola aktiviteter varje vecka för kommunens skolbarn och har tillsammans med skolelever byggt en äventyrsbana i skogen där barnen får klättra, balansera och krypa.

Från parkeringen går det flera kortare stigar som leder till Vattunödsberget, grillplatsen eller bäckravinen. Från ravinen leder en stig vidare till det elljusspår som ligger precis utanför naturreservatet vid Lastberget.

Det finns en tillgänglighetsanpassad torrtoalett i anslutning till reservatets parkering som är öppen året runt. Från parkeringen går det även en kort hårdgjord stig fram till ett tillgänglighetsanpassat fikabord och eldstad.

I områdets omväxlande natur trivs många växt- och djurarter. Hagmarkerna kring det gamla torpet Vattunöden hålls öppna av får och reservatets södra delar betas sommartid av kor. I området finns många gamla ekar, lindar och tallar som är hem för ett stort antal arter av skalbaggar och lavar. Här finns även ett 90-tal häckande fågelarter.

Hitta hit

Med buss: Det går inte att ta sig med buss ända fram till Kalmarnäs. Närmaste hållplats är Lastbergets vägskäl. Därifrån är det tre kilometer att gå till reservatet.

Med bil: Följ skyltningen till Lastberget från Bålsta/Kraftleden. Cirka 1 kilometer innan Lastberget ta vänster där det står Naturreservat på en skylt. Parkeringen ligger en liten bit in på grusvägen.

Skötselansvarig

Upplandsstiftelsen.

Sidansvarig: Anett Wass

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster