Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bålstaåsen

Bålstaåsen

Bålstaåsen är ett välbesökt skogsområde i centrala Bålsta som används för både bärplockning och vardagsmotion. Här ser man ofta skolklasser och förskolegrupper som besöker området för undervisning och lek. Bålstaåsen har också höga naturvärden där bland annat bombmurkla och mindre blåvinge trivs.

Bålstaåsen är ett stort, strövvänliga skogsområde som ligger i direkt anslutning till Bålsta station. I skogen mellan stationen och grustaget finns ett rikt förgrenat stigsystem som löper både uppför, nedför och längs med sluttningen. Totalt rör det sig om cirka 8 kilometer stigslingor. De flesta är lättgångna och en av stigarna är uppmärkt med blå markering (blå stigen). I området finns två grillplatser.

Med start från järnvägsstationen kan du även börja din vandring på Upplandsleden eller Hälsans stig.

Bålstaåsens finns med i kommunens naturvårdsplan och de höga naturvärdena är främst kopplade till åsbarrskogen samt torrängspartierna på åsens högsta del och i anslutning till grustaget.

Hitta hit

Bålstaåsen ligger precis norr om järnvägsstationen i Bålsta, och sträcker sig västerut mot gamla Bålsta.

Skötselansvarig

Håbo kommun.

Bombmurklor

Bombmurklor. Foto: Gillis Aronsson

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster