Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bålstaåsen

Bålstaåsen

Bålstaåsen är ett välbesökt skogsområde i centrala Bålsta som används för både bärplockning och vardagsmotion. Här ser man ofta skolklasser och förskolegrupper som besöker området för undervisning och lek. Bålstaåsen har också höga naturvärden där bland annat bombmurkla och mindre blåvinge trivs.

Bålstaåsen är det största, strövvänliga skogsområde som finns i direkt anslutning till Bålsta samhälle. I skogen mellan stationen och grustaget finns ett rikt förgrenat stigsystem som löper både uppför, nedför och längs med sluttningen. Totalt rör det sig om cirka 8 kilometer stigslingor. De flesta är lättgångna och en av stigarna är uppmärkt med blå markering (blå stigen).

Med start från järnvägsstationen kan du även börja din vandring på Upplandsleden eller Hälsans stig, som till en början går väster ut längs med Bålstaåsen. Dessa stigar har markeringar som är lätta att följa.

Bålstaåsens finns med i kommunens naturvårdsplan och de höga naturvärdena är främst kopplade till åsbarrskogen samt torrängspartierna på åsens högsta del och i anslutning till grustaget.

På gång i området

  • Två grillplats har etablerats i området; en i den norra delen av gamla grustaget och en i de mer centrala delarna av åsen. Flera sittbänkar har placerats ut.
  • En anslagstavla med kartskylt ska sättas upp i anslutning till scoutstugan/grusparkeringen.

Hitta hit

Bålstaåsen ligger precis norr om järnvägsstationen i Bålsta, och sträcker sig västerut mot gamla Bålsta.

Skötselansvarig

Håbo kommun.

Bombmurklor

Bombmurklor. Foto: Gillis Aronsson

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster