Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Upplandsleden

Stig genom skog längs med Upplandsleden

Genom Håbo kommun går den kortaste delen av Upplandsleden, från Bålsta till Skokloster, som ger rika tillfällen till utsikter från åsarna mot blånande mälarfjärdar och ett vidsträckt jordbrukslandskap. Närmare Skoklosterhalvön är det mer känsla av storskog. Längs denna del av Upplandsleden finns det även god möjligheter att gå delsträckor eller slingor.

Leden längs med denna sträcka är omkring 20 kilometer lång och följer till stora delar motionsspår, väg och väl upptrampade stigar. Leden är uppmärkt med orange markering. Om man inte har möjlighet att gå hela sträckan mellan Bålsta till Skokloster går det bra att gå delsträckor eller de slingor som finns. Här finns några förslag på sträckor du kan gå:

Bålsta - Ekilla (del av etapp 29)

En sträcka på cirka 5 kilometer som följer gångväg, väg och upptrampad stig och som avslutas vid Ekilla naturreservat. På vägen passerar du delar av Bålsta, Granåsens naturreservat och Yttergrans kyrka. Starta din vandring vid Bålsta station och ta UL buss 803/895/311 från Yttergrans kyrka tillbaka till Bålsta. Det finns bra parkeringsmöjligheter vid Bålsta station samt vid Ekilla.

Bålsta - Häggeby (etapp 29)

En sträcka på cirka 13,5 kilometer som följer gångväg, väg och upptrampad stig och som avslutas vid Häggeby kyrka. På vägen passerar du delar av Bålsta, Granåsens naturreservat, Yttergrans kyrka, Ekilla naturreservat, Varpsund och Rölundaåsen. Starta din vandring vid Bålsta station och ta UL buss 311 från Häggeby kyrka tillbaka till Bålsta. Det finns bra parkeringsmöjligheter vid Bålsta station samt vid Häggeby kyrka.

Häggeby - Skokloster (etapp 30)

En sträcka på cirka 9,5 kilometer som följer landsväg och stig som bitvis är småkuperad och stenig. På denna sträcka tar du dig över Skoklosterhalvön fram till Skokloster slott och passerar på vägen vackert kulturlandskap och flera fina rastplatser med utsikt över Mälaren. Starta din vandring vid Häggeby kyrka och ta UL buss 311 från Skokloster slott tillbaka till Häggeby. Det finns bra parkeringsmöjligheter vid Skokloster slott samt vid Häggeby kyrka.

Skokloster - Sånka (etapp 31)

En sträcka på cirka 6,5 kilometer som mestadels följer mindre vägar och stigar genom Skokloster naturreservat och avslutas vid Skokloster camping. På denna sträcka går du mestadels genom skog och passerar Hårberget, kommunens högsta punkt, där det på toppen finns rester efter en gammal fornborg och ett klapperstensfält. Starta din vandring vid Skokloster slott och ta UL buss 311 från hållplats Sånka camping tillbaka till Skokloster slott. Det finns bra parkeringsmöjligheter vid Skokloster slott samt vid Skokloster camping.

Skoklosterslingan (slinga 31:1)

Den här slingan startar och slutar vid Skokloster slott och är 14,5 kilometer lång. Den leder dig på stig och skogsbilväg ner till byn Måttan där den vänder för att följa Mälarstranden tillbaka till slottet. Skogsvandringen är ganska lätt, medan stigen längs Mälarstranden är kuperad och bitvis stenig. Variationen är trevlig, och det känns lite exklusivt att få vandra längs vatten.

Stenhuggarslingan (slinga 30:1)

Precis söder om Skokloster slott finns Stenhuggarslingan (slinga 30:1), som är en 3 kilometer lång slinga av Upplandsleden. Slingan startar vid sydöstra hörnet bakom slottet. Härifrån utgår också den betydligt längre Skoklosterslingan samt etapp 30 och 31.

Går du slingan medsols vandrar du först längs stig som omges av lummig grönska från lövträd som växer längs Mälarstranden. Efter någon kilometer viker slingan av åt höger och passerar i närheten av Stenhuggartorp, som gett namn åt slingan. Torpet etablerades under 1600-talet och här bodde en stenhuggare som med största sannolikhet arbetade med stenhuggeriarbeten vid slottsbygget. Dagens bostadshus är från 1800-talets andra hälft.

Vidare går vandringen genom barrskog som bitvis har blivit ganska hårt angripen av granbarkborren. Vissa säkerhetsröjningar har gjorts här, men många döda träd står också kvar.

Du kommer fram till en vilbänk vid en stigdelning. Här tar du höger för att komma tillbaka till slottet. Längs den här stigsträckan passerar du två dammar som Naturskyddsföreningen arbetat med att röja fram och restaurera. Dammarna tros ha anlagts på 1670-talet med syfte att framförallt förse slottets trädgårdar med vatten. Förmodligen förlorade dammarna sin funktion under 1900-talet och sedan betet i området upphörde så började de växa igen.

Björkbackaslingan (slinga 29:1)

Med utgångspunkt från centrala Bålsta kan du gå en 5 kilometer lång slinga av Upplandsleden. Björkbackaslingan (slinga 29:1) startar och slutar intill grusparkeringen precis norr om Bålsta station. Härifrån utgår även etapp 29 mellan Bålsta-Häggeby.

Går du slingan medsols vandrar du först cirka 2 kilometer längs med etapp 29 mot Häggeby. Denna del är lättvandrad och följer mestadels grusade gångvägar. Därefter viker slingan av från huvudleden och följer Fläsanvägen, som är en grusad mindre bilväg med utsikt över Lilla Ullfjärden. Efter cirka 1 kilometer viker slingan av ner mot vattnet. Denna del av slingan består av en nyetablerad stig på cirka 300 meter i mycket kuperad terräng. (Björkbackaslingan går inte ända ner till vattnet men det finns en avstickare ner till stranden där det finns en liten sjöbod, och där det under våren 2023 kommer att etableras lite sittplatser.) Efter partiet med stig kommer slingan åter upp på en grusat mindre bilväg (Björkbackavägen). Efter 500 meter viker slingan av åt höger, in i tunneln under motorvägen. Därefter följer den främst grusade gångvägar i lätt kuperad terräng i ytterligare 1 kilometer innan du är tillbaka till utgångspunkten intill Bålsta station.

För dig som inte vandrat så mycket kan vi berätta att man går ungefär 3 kilometer/timme i skogsterräng. Har man barn med sig går man gärna lite långsammare.

Ta det lugnt. Missa inte rasterna och fikat; vandringens höjdpunkter!

Skötselansvarig

Håbo kommun ansvarar för den löpande skötseln av denna sträcka av Upplandsleden. Upplandsstiftelsen bär huvudansvaret för hela Upplandsleden.

Upplandsleden i Naturkartan

I appen Sveriges naturkarta och på hemsidan www.naturkartan.se Länk till annan webbplats. kan du hitta ditt närmaste naturreservat, friluftsområdet eller smultronställe. Vill du ut och vanda på Upplandsleden så kan du i appen, eller på hemsidan söka fram naturkartan Upplandsleden. Där finns etappbeskrivningar och information om vilken service som finns längs leden. Informationen i Uppsala läns naturkarta har tagits fram av Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen, i samarbete med länets kommuner.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster