Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Granåsen

Granåsen är ett mycket populärt friluftsområde och naturreservat, ungefär fyra kilometer norr om Bålsta centrum. Hit kommer förskolor, skolor och vardagsmotionärer året om. Dessutom har många föreningar basen för sin verksamhet här.

Området ligger på Uppsalaåsen som österut sluttar brant ned mot Lilla Ullfjärden. På åsen finns en fin gammal barrskog och längs vattenlinjen lövrik strandskog med sällsynta växter, svampar och fåglar. Längs gångvägen till Kvarnkojan från nedre parkeringen kan du se backsipporna blomma om våren.

I naturreservatet finns flera lättgångna stigar som går genom gammal barrskog. Från den övre parkeringen till Kvarnkojan går bland annat Tallstigen, en 300 meter lång stig som är tillgänglighetsanpassad på somrarna.

Upplandsleden passerar genom området och här finns även ett elbelyst löparspår som vintertid har preparerade skidspår som alltid är snöfyllda tack vare en modern konstsnöanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På toppen av åsen ligger den gamla Kvarnkojan, som var kvarnvaktarbostad till den kvarn som fanns på platsen tidigare. Området kring Kvarnkojan är idag ett fint utflyktsmål. Här kan du grilla vid grillplatsen eller ha picknick. Det går också utmärkt att spela fotboll och leka på den stora ängen. På vintern finns en uppskattad pulkabacke.

Vid Kvarnkojan kan nu källsortera ditt avfall. Soptunnorna ersatta med en ny källsorteringsstation för plast, papper och restavfall. Inom kort kommer det också att finnas ett pantrör där du kan lämna pantflaskor och burkar. Tillsammans kan vi se till att inget skräp hamnar i vår natur. Klicka här för att läsa mer

Kom ihåg att hålla dig uppdaterad om det är eldningsförbud eller andra restriktioner. Följ brandriskprognosen via SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen Brandrisk utelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friluftsfrämjandet, Bålsta skidklubb och Öppna förskolan Nyckelpigan har regelbundet återkommande aktiviteter på platsen.

Det finns en torrtoalett i anslutning till Kvarnkojan som är öppen året runt.

Granåsenstugan går att hyra via Håbo kommun. Skolor och förskolor kan även boka pedagogiskt material som finns i en lärarlåda på platsen. Läs mer om lärarlådan på Granåsen.

I anslutning till naturreservatet finns det vintertid även en alpin konstsnöanläggning som sköts av Bålsta Alpina.

På gång i området

  • Röjning av den invasiva arten häggmispel
  • Nedtagning av granar som angripits av granbarkborre och som utgör riskträd i anslutning till stigar och elljusspår
  • Nedgrävning av elkabel och byte av stolpar längs med elljusspår september 2020. Läs mer om byte av stolpar här.

Hitta hit

Gå eller cykla: Följ Upplandsleden från Bålsta station.

Buss: Ta buss 895, 803 eller 311 från Bålsta station till hållplats Grans gård. Därifrån är det cirka 300 meter att gå till reservatets nedre parkering.

Bil: Ta väg 263 från Bålsta, sväng till höger vid den stora ladan strax utanför Bålsta samhälle där det står skyltat Naturreservat. Nedre parkeringen ligger cirka 300 meter uppför backen på vänster sida av vägen.

Skötselansvarig

Håbo kommun och Upplandsstiftelsen.

Bålsta skidklubb ansvarar för skidspåren och konstsnöanläggningen i reservatet.

Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna

Kontakt ska tas med miljöavdelningen på Håbo kommun vid frågor och ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna.PDF

Blankett för ansökan om dispens finns här.PDF Observera att även andra dispenser och/eller tillstånd enligt miljöbalken (t.ex. för strandskydd eller vattenverksamhet) kan behöva sökas för att göra åtgärder inom naturreservatet.

Sidansvarig: Anett Wass

2020-09-16

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster