Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Granåsen

Granåsen är ett mycket populärt friluftsområde och naturreservat, ungefär fyra kilometer norr om Bålsta centrum. Hit kommer förskolor, skolor och vardagsmotionärer året om. Dessutom har många föreningar basen för sin verksamhet här.

Området ligger på Uppsalaåsen som österut sluttar brant ned mot Lilla Ullfjärden. På åsen finns en fin gammal barrskog och längs vattenlinjen lövrik strandskog med sällsynta växter, svampar och fåglar. Längs gångvägen till Kvarnkojan från nedre parkeringen kan du se backsipporna blomma om våren.

I naturreservatet finns flera lättgångna stigar som går genom gammal barrskog. Från den övre parkeringen till Kvarnkojan går bland annat Tallstigen, en 300 meter lång stig som är tillgänglighetsanpassad under vår-höst.

Upplandsleden passerar genom området och här finns även ett elbelyst löparspår som vintertid har preparerade skidspår som alltid är snöfyllda tack vare en modern konstsnöanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På toppen av åsen ligger den gamla Kvarnkojan, som var kvarnvaktarbostad till den kvarn som fanns på platsen tidigare. Området kring Kvarnkojan är idag ett fint utflyktsmål. Här kan du grilla vid grillplatsen eller ha picknick. Det går också utmärkt att spela fotboll och leka på den stora ängen. På vintern finns en uppskattad pulkabacke.

Vid Kvarnkojan kan du nu källsortera ditt avfall. Soptunnorna är ersatta med en ny källsorteringsstation för plast, papper och restavfall.  Tillsammans kan vi se till att inget skräp hamnar i vår natur.

Friluftsfrämjandet, Bålsta skidklubb och Öppna förskolan Nyckelpigan har regelbundet återkommande aktiviteter på platsen.

Det finns en öppen toalett (WC) på baksidan av Granåsenstugan samt en torrtoalett bredvid Granåsenstugan. Torrtoaletten är stängd under snösäsongen.

Granåsenstugan går att hyra/boka via Håbo kommuns webbokning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Skolor och förskolor kan även boka pedagogiskt material som finns i en lärarlåda på platsen. Läs mer om lärarlådan på Granåsen.

I anslutning till naturreservatet finns det vintertid även en alpin konstsnöanläggning i Teknikbacken som sköts av Bålsta Alpina. Läs mer om Teknikbacken här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reservatsskylt med karta över området. Pdf, 676.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Gå eller cykla: Följ Upplandsleden från Bålsta station.

Buss: Ta buss 895, 803 eller 311 från Bålsta station till hållplats Grans gård. Därifrån är det cirka 300 meter att gå till reservatets nedre parkering.

Bil: Ta väg 263 från Bålsta, sväng till höger vid den stora ladan strax utanför Bålsta samhälle där det står skyltat Naturreservat. Nedre parkeringen ligger cirka 300 meter uppför backen på vänster sida av vägen.

Skötselansvarig

Håbo kommun och Upplandsstiftelsen.

Bålsta skidklubb ansvarar för skidspåren och konstsnöanläggningen i reservatet.

Föreskrifter för besökare

I ett naturreservat finns det särskilda regler som du som besökare behöver ta hänsyn till. Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller
  omkullfallna träd och buskar,
 • gräva upp blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på något annat sätt ta
  bort eller skada växter eller växtdelar av något slag, med undantag för
  plockning av matsvamp, frukt, bär och icke fridlysta blommor, döda eller föra
 • bort djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat sätt medvetet störa
  djurlivet,
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats,
 • framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats och
  allmänna vägar.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  utan kommunens tillstånd anordna tävlingar.

Kontakt ska tas med miljöavdelningen på Håbo kommun vid frågor och ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna.

Blankett för ansökan om dispens finns här. Pdf, 45.2 kB. Observera att även andra dispenser och/eller tillstånd enligt miljöbalken (t.ex. för strandskydd eller vattenverksamhet) kan behöva sökas för att göra åtgärder inom naturreservatet.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster