Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Information om samråd för Vattentjänstplan för Håbo kommun

Vatten rinner ur en kran

mostphotos.com

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Under perioden 9 juni -21 juli, som är en så kallad samrådstid, finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Samrådet syftar till att informera om pågående arbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse. Efter samråd tar kommunen hänsyn till inkomna synpunkter under samrådet, därefter ställs planen ut på granskning.

Samrådstid: 9 juni 2023 - 21 juli 2023

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till e-post: va-verksamhetsstod@habo.se senast 2023-07-21, ange Dnr: 2022/01654 i ämnesraden. Det går även att skicka brev till följande adress:

Håbo kommun

VA-avdelningen

Centrumleden 1

746 80 Bålsta

Märk kuvertet med Dnr: 2022/01654

Samrådsunderlaget hittar du här. Pdf, 576.3 kB.

Beslut om vattentjänstplanen planeras att tas i kommunfullmäktige 2023-12-11.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster