Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Vattentjänstplan 2024 antagen

En illustration av ett grönt landskap med träd och blå himmel med moln. Det finns höga och låga hus utspridda i landskapet. Från husen går ledningar till det stora vattenverket.

Foto: Soja

Den 26 februari fattade Håbo kommunfullmäktige beslut om att anta Vattentjänstplan 2024. Kommunen har arbetat fram vattentjänstplanen i enlighet med de lagändringar i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) som trädde i kraft 1 januari 2023.

Vad är en vattentjänstplan?

En vattentjänstplan ger dig information om hur kommunen långsiktigt planerar för att kunna tillgodose behovet av allmänna vattentjänster. Det ska också framgå vilka åtgärder vi bedömer behöver vidtas för att våra VA-anläggningar ska fungera vid ökad belastning på grund av skyfall. Alla kommuner ska ha en vattentjänstplan.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta och ändra en vattentjänstplan. Kommunfullmäktige ska också minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Vattentjänstplanen är inte bindande.

Vattentjänstplanen ersätter den tidigare VA-planen.

Från och 1 mars 2024 ersätter vattentjänstplanen den tidigare VA-planen.

I vattentjänstplanen visas i vilka områden kommunen bedömer att allmänt vatten och avlopp (kommunens VA-verksamhetsområde) kommer behöva byggas ut inom de närmsta tio åren. Bedömningen görs utifrån miljö- och/eller hälsoskäl i respektive område.

Vattentjänstplanen ska också redogöra för vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

Ett grundläggande syfte med vattentjänstplanen är att boende i områden som berörs, beslutsfattare och myndigheter i tidigt skede ska få information om kommunens planering gällande utveckling av VA-verksamhetsområdet i olika delar av kommunen.

Här finns mer information om vattentjänstplanen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster