Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som kommunfullmäktige beslutar om. Tillsammans med övrig lagstifning reglerar de livet i Håbo. Bryter man mot föreskrifterna medför det i regel straffpåföljd.

Lokala föreskrifter

Föreskrifterna reglerar ordning och säkerhet inom bland annat offentlig plats såsom torg, trottoarer och badplatser. De gäller frågor som exempelvis koppling av hund, katthållning, affischering, alkoholförtäring och användning av pyrotekniska varor. Via länken nedan kan du ta del av de lokala föreskrifterna.

Håbo kommuns lokala ordningsstadga / ordningsföreskrifter Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön infördes i Länsstyrelsens författningssamling 2011-08-16. Föreskrifterna reglerar vad som gäller för bland annat djurhållning, tomgångskörning, spridning av gödsel och eldning.Du kan ta del av dessa via länken nedan.

Håbo kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Pdf, 239.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor

Vid frågor om föreskrifterna, vänligen kontakta kommunen på telefon 0171-525 00 alternativt e-post kommun@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster