Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Fotbollsplaner

Barn som spelar fotboll

Foto: Mostphotos.com

I Håbo kommun finns det både gräsplaner och konstgräsplaner.

Naturgräsplaner

Det finns naturgräsplaner både vid Gröna Dalen och Futurum. Dessa planer öppnar från maj varje år. Planerna stängs för säsongen under första halvan av oktober. Exakta datum beror på kvalitén av underlaget, som kan skilja sig beroende på väder. Beslut fattas i samråd med föreningsrepresentanter.

Gröna dalens naturgräsplaner

  • Gräsplan 1: 105 x 65 meter. Linjerad 11-mannaplan.
  • Gräsplan 2: 65x50 meter. Linjerad 9-mannaplan, inkluderar två stycken 7-mannaplaner, 50x30 meter.
  • Gräsplan 3: 50x30 meter. Linjerad 7-mannaplan, inkluderar två stycken 5-mannaplaner, 30x20 meter.
  • Gräsplan 4: 50x30 meter. Linjerad 7-mannaplan, inkluderar två stycken 5-mannaplaner, 30x20 meter.

Futurums naturgräsplaner

  • Gräsplan 1: 50x30 meter. Linjerad 7-mannaplan.
  • Gräsplan 2: 72x55 meter. Linjerad 9-mannaplan, inkluderar en 7-mannaplan, 55x35 meter.

Konstgräsplaner

Håbo kommun har två fullstora konstgräsplaner, en vid Futurumskolan, och en vid Gröna dalen.
Båda dessa planer har konstbelysning för föreningsidrotten.

Konstgräsplanen vid Futurumskolan har även en knapp för spontanidrott. Knappen finns på belysningsstolpe närmast den röda omklädningsrumsbyggnaden (Skyddsvallen).
Knappen kan användas för att sätta på belysningen i en timme när det är annars vore för mörkt för att spela. Spontanidrott kan ske när planen inte är bokad.

Vid den fullstrora konstgräsplanen vid Gröna dalen, finns även en liten 5-mannaplan som inte har konstbelysning.

Vintersäsong

Prioriterad ordning av underhåll

Konstgräsanläggningarna har olika förutsättningar för drift vintertid, därför skiljer sig drift- och bokningsupplägget mellan planerna

Gröna Dalen skottas först då avstjälpningsytorna i området är väl fungerande.
Därefter skottas Futurum.

När skottas planerna?

Planerna skottas när snön lagt sig. Inte under tiden det snöar.

Hur underhålls planerna?

Genom maskin vid 5 centimeter snö. Saltning vid ytterst få tillfällen då saltet sliter på granulat och konstgräset. Borstning av planen sker alltid efter skottning eller saltning för att få bort överflöd eller vid mindre mängd snö.

När vet föreningarna att planerna är spelbara?

Hurvida fotbollsplaneran är öppna eller stängda, så som information om när bedömning om spelduglighet sker, finns att läsa på sidorna för respektiva fotbollsanläggning:
Futurums fotbollsplaner
Gröna dalens fotbollsplaner

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster