Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Samråd: Bålsta C etapp 6, Bålsta centrum

Till och med den 15 april kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Bålsta C etapp 6, Bålsta centrum. Den 20 mars klockan 16.00-19.00 presenteras planen i centrumgallerian.

Planområdet är fokuserat kring Bålsta centrum, mitt i Bålsta. Området är cirka 41 500 kvm stort och inkluderar mark ägd av kommunen, centrumägaren samt brf Novilla.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla köpcentret Bålsta centrum med mer yta för lokaler, samt att pröva möjligheten att förtäta med bostäder, kontor och parkeringshus.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari om att samråda ett något justerat planförslag. Samrådet hålls mellan den 8 mars och den 15 april.

För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga.

Så här lämnar du dina synpunkter

Skicka in dina synpunkter skriftligt senast måndagen den 15 april 2019.

E-post: plan@habo.se
Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens kontor, 746 80 Bålsta
Uppge diarienummer KS 2015/169

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter

Detaljplanen presenteras 20 mars i Bålsta centrum

Den 20 mars klockan 16.00-19.00 finns tjänstepersoner från kommunen, och representanter från Grosvenor (centrumägaren) på plats inne i centrum för att visa upp, och svara på frågor om, planförslaget.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster