Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Budget beslutad för Bålsta torg/resecentrum

Vid sitt senaste sammanträde beslutade kommunfullmäktige om en förnyad exploateringsbudget för etapp 0 och en del av etapp 1 i Bålsta C-projektet. I budgeten ingår ett nytt resecentrum och Bålsta torg med busstorg.

Budgeten är 103,5 miljoner kronor, varav 24 miljoner för ett parkeringsdäck. Sedan den tidigare budgeten för etapp 0 beslutades har fler åtgärder lagts till i projektet. Dessutom har kostnaden för några av åtgärderna i den tidigare budgeten förändrats. Även kostnaderna för ett nytt resecentrum, en del av ett nytt torg och förprojektering av allmänna platser, som ingår i etapp 1, läggs nu in i budgeten för etapp 0.

Kommunfullmäktige beslutade också att åtgärderna i projektet kan påbörjas. Planen är att upphandlingen av Resecentrum och Bålsta torg med busstorg ska ske under sommaren.

De arkitektskisser som tagits fram ska ses som förslag/exempel på hur resecentrum och torget skulle kunna se ut.

Resecentrum

Tänkta funktioner i resecentrum är vänthall, butik/café, en yta för utställning, offentliga toaletter, lokaler för busschaufförerna och eventuellt även för taxiverksamhet.

Söder om resecentret skapas ett torg. Gångytan närmast resecentret blir en del av det gröna stråket genom centrum som ska stärka kopplingen mellan Åsen och Gröna Dalen.

Målsättningen att hitta en extern ägare/samarbetspart som kan ta över ägandet och driften när resecentrum är på plats.

Busstorg

I höst kommer den tillfälliga pendlarparkeringen att användas som busstorg, medan det nya busstorget börjar anläggas.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Bålsta C etapp 1, Bålsta torg

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster