Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Ny granskning av detaljplanen för Bålsta Torg, etapp 1 Bålsta C

Detaljplanen för Bålsta torg, etapp 1 Bålsta C, ställs ut för ny granskning. Det innebär att du återigen har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanen berör området mellan järnvägen och Stockholmsvägen, från stationen till Brittsätervägen. Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för en levande, tät och blandad småstad.

Sedan tidigare granskning (innan sommaren 2019) har det skett en del justeringar i detaljplanen. Syftet är samtidigt detsamma, och justeringarna handlar främst om att tydliggöra och skärpa formuleringarna i planbestämmelserna.

Så här lämnar du dina synpunkter

För att synpunkterna ska hanteras utifrån den lagstadgade planprocessen ska de vara skriftliga.

Skicka in dina synpunkter senast måndagen den 10 februari 2020, till:

E-post: plan@habo.se
Brev: Håbo kommun, Kommunstyrelsens förvaltning 746 80 Bålsta

Märk din försändelse med kommunens diarienummer "KS2011/107".

Namn och adress ska tydligt framgå i brevet/mailet. Om du är fastighetsägare ska även fastighetsbeteckning på berörd fastighet framgå.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster