Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Bålsta C förbättrar infrastrukturen

Projektet Bålsta C är igång med att utveckla infrastrukturen med vatten- och avloppsledningar, gång- och cykelvägar och marken intill resecentrum. Mellan vecka 47 och vecka 48 börjar byggmaskiner och arbetsmaterial ställas ut inom de avspärrade ytorna intill resecentrum. Därmed påbörjas arbetet med att stärka ledningsnätet för vatten och avlopp.

Håbo kommun förstärker ledningsnätet med nya vatten- och avloppsledningar. Projektet Bålsta C inleder nu arbetet med nya VA-ledningar längs Stockholmsvägen mellan Centrumrondellen och Stationsrondellen. Under vecka 47 börjar byggmaskiner och arbetsmaterial ta plats inom de avspärrade ytorna intill resecentrum. Därefter ska marken, där ledningar anläggs, förberedas genom att till exempel träd och buskar kan behöva beskäras eller avverkas.

Avstängd pendlarparkering och omledning av trafik

Från början av januari till slutet av maj 2023 stängs ytan som används som pendlarparkering längs Stockholmsvägen intill resecentrum, men kommer fortsatt vara tillgänglig för 'hämta-lämna' och taxi. Under samma period leds trafiken mellan Stationsrondellen och Centrumrondellen på en tillfällig dubbelriktad väg. Den tillfälliga vägen anläggs på del av ytan som används som pendlarparkering.

Karta visar sträcka där trafiken leds om.

Mellan januari och maj 2023 leds trafiken om till en tillfällig väg. Den blå linjen markerar den tillfälliga vägen. Under samma period stängs pendlarparkeringen.

Bålsta C

Bålsta C är projektnamnet för den övergripande utvecklingen för delar av Bålsta tätort. Utvecklingen genomförs succesivt och delas in i flera projekt och etapper.

Du hittar mer information på sidan Bålsta C

BÅT-projektet

Håbo kommun förstärker ledningsnätet för vatten och avlopp, på flera ställen i Bålsta, för att säkerställa leveransen av vatten. Du kan läsa mer om det projektet på sidan BÅT- Nya vatten och avloppsledningar.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster