Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Plan för miljöavdelningens tillsyn 2020

Nu finns en tillsynsplan för 2020. Syftet är att tydliggöra, planera och prioritera miljöavdelningens arbete med tillsyn. Tillsynen bidrar till att främja en långsiktigt hållbar miljö och säkra livsmedel.

I Sverige är det kommunerna som utför den lokala miljö- och hälsoskyddstillsynen. Tillsynen syftar till att Sveriges miljölagstiftning ska följas och att miljökvalitetsmålen uppnås. Allt för att skapa en långsiktigt hållbar miljö.

Håbo kommuns miljöavdelning utför tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd, naturvård och livsmedel. Arbetet görs enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen och på delegation av bygg- och miljönämnden.

Miljöavdelningen har gjort en behovsutredning och en tillsynsplan för 2020. Utredningen visar att behovet av tillsyn är större än avdelningens resurser. Planen visar hur resurserna prioriteras för den tillsyn och kontroll som miljöavdelningen ska utföra under året.

Här kan du läsa Miljöavdelningens behovsutredning och tillsynsplan för 2020 Pdf, 640 kB, öppnas i nytt fönster.
Fastställdes av bygg- och miljönämnden den 28 januari. Ses över en gång per år.

Samarbete inom Mitt Miljösamverkan

Många län har en regional samverkan kring miljötillsynen. Den består av kommunernas miljöförvaltningar och länsstyrelsen. Genom samsyn, vägledning, samverkan, effektivitetsvinster och kompetenshöjning effektiviseras tillsynen och handläggarna delar erfarenheter.

Håbo kommun deltar i ”Mitt Miljösamverkan” tillsammans med övriga kommuner i Uppsala län samt Dalarnas län. Ett av de prioriterade områdena i år är tillsynen av slam- och oljeavskiljare.

Om miljöbalken och livsmedelskontrollen

Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling som innebär en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Syftet med livsmedelskontrollen är att konsumenterna alltid ska ha tillgång till säkra livsmedel och att ingen ska bli vilseledd av livsmedel. Miljöavdelningen kontrollerar att alla verksamheter som hanterar livsmedel gör det på ett hygieniskt sätt. Bland annat kontrolleras matbutiker, restauranger, skolor, förskolor och äldreboenden.

Här kan du läsa mer om kommunens livsmedelskontroll

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster