Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Pollineringsvecka: Så jobbar kommunen för mer mångfald i parker och grönområden

Bilden är fotograferad från kommunhusparken år 2020.

Den här veckan, 17-23 maj, är det pollineringsvecka och biologiska mångfaldens dag. Det vill vi uppmärksamma genom att rikta extra ljus mot våra livsviktiga pollinatörer!

Som markägare och förvaltare kan vi som kommun bidra på många olika sätt för att gynna pollinerande insekter.

Så jobbar Håbo kommun för mer mångfald i parker och grönområden

Plantera

I kommunens planteringar försöker vi arbeta för att gynna våra pollinatörer och den biologiska mångfalden samtidigt som det blir ett vackert inslag i vår närmiljö.

I våra perennplanteringar har vi bland annat kattmynta, kärleksört, näva och rudbeckia som är ett uppskattat inslag för våra pollinerande insekter. I våra sommarblomsplanteringar i år kommer vi bland annat att sätta sommarnattljus, jätteverbena, snöflinga och tvillingssporre. Vi kommer även att anlägga en popup plantering längs Dalstigen som kommer besås med en fjäril och bi blandning, säger trädgårdsmästare Ingela Boman.

Gräsklippsytor

Som en del av ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) har kommunen även börjat att slå vissa gräsklippsytor sent på säsongen för att på så sätt gynna blommande växter och pollinerande insekter.

Förra årets inventering av ytorna som då lämnades hade i medeltal 60 olika växtarter. Särskilt de magrare ytorna med sandjord var artrika, men även vissa ytor med mer lerhaltig jord uppvisade förvånansvärt många arter, säger kommunekolog Anett Wass. 

Läs mer om kommunens pågående naturvårdsprojekt

Skötsel av bostädsnära skogar

De kommunägda bostadsnära skogarna sköts med småskaliga metoder för att inte skada mark och träd i onödan. Arbetet utförs dels av kommunens entreprenör och dels av egen personal. Till största delen utförs arbetet manuellt med motorsåg. Skogsmaskin används bara i vissa områden. Virke och ris förs bort med skogstraktor och i arbetet med skötseln sparas bärande/blommande träd och buskar som är bra för pollinatörerna. Mer om bostadsnära skogar

Insektshotell

Det råder många gånger brist på boplatser för våra pollinerande insekter. Kommunen arbetar därför med att tillskapa sådana genom att exempelvis lämna faunadepåer i samband med röjning i våra skogar och tillskapa insektshotell som den i Väppebyängsrondellen.

Gynna mångfalden i din trädgård

Din villaträdgård kan bli hem för många växt- och djurarter. Genom små skötselinsatser och rätt hantering av trädgårdsavfall kan du få en både vacker och upplevelserik trädgård. Den blir dessutom en viktig resurs för pollinerande insekter, fåglar och för den biologiska mångfalden i stort.

Läs mer om mångfald i trädgården

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster