Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bilda förening

Vad är en ideell förening?

En förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald föreningsstyrelse. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer.

Alla har rätt att bilda en förening.

Hur man bildar en förening

En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En tillfällig styrelse (interimstyrelse) utses och kan bestå av tre personer, ordförande, sekreterare och kassör. Interimstyrelsens uppgift är att förbereda för ett första årsmöte genom att kalla intresserade personer till ett möte för att bilda en förening, anta stadgar och välja föreningsstyrelse och revisorer.
Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är vidtalade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter.

Förslag till passande namn för föreningen bör finnas. Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.

När interimstyrelsen tagit fram förslag till namn på föreningen, stadgar och förslag på styrelseledamöter, revisorer m.m. är det dags att kalla till årsmöte. Efter detta första möte är föreningen formellt bildad.

Stadgar

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs. Vill du läsa mer om vad som bör ingå i stadgarna och få exempel kan du alltid gå in och titta på Forening.se hemsida.

Organisationsnummer

Som förening kan det vara bra att ha ett organisationsnummer. Det får ni av skatteverket.

Att registrera sig hos kommunen

För att ta del av kommunens service, tjänster och bidrag till föreningar så ska föreningen registreras i kommunens föreningsregister. Det gör ni genom att fylla i blanketten ansökan om nyregistrering av förening.

Kontakta Linda Shala vid frågor.


Sidansvarig: Linda Shala

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster