Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ungdomsinflytande - demokratidag

En ungdom står framför en white board-tavla med anteckningar

Enligt barnkonventionen har alla barn och ungdomar rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem. Demokratidag och Ungdomsråd är en del av det arbete kommunen gör för att lyssna in vilka frågor som är viktiga för vårt framtida Håbo.

Varje år anordnar Håbo kommun en demokratidag för Håbos ungdomar. En dag för att diskutera aktuella samhällsfrågor som berör dem.

Affisch Demokratidagen 2022

Demokratidagen 2022

Årets tema är Agenda 2030 och ungdomsrådet har valt ut 8 stycken av de 17 målen att diskutera under dagen. Demokratidagen 2022

Demokratidagen 2020-2021

Ungdomsrådet beslutade att ställa in demokratidagarna 2020 och 2021 på grund av Covid- 19.

Om demokratidagen

Håbo kommun har sedan några år tillbaka beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande genom att årligen anordna Demokratidag för elever i grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet. Representanter från skolorna får där möjlighet att diskutera och komma med förslag och åtgärder utifrån det för året gällande temat.

Skolorna i Håbo har en viktig roll i förberedelserna för demokratidagen. Tid för diskussion i klasserna kring tema och frågeställningar behöver avsättas. Kunskap om demokratins verktyg och uppbyggnad, ger ungdomar bättre möjlighet att göra sig hörda i beslutsfattandet. Ju mer tid eleverna ges att diskutera desto bättre blir deltagarna på att föra fram de olika synpunkter som finns. Demokratidagarna ger röst åt ungdomar samtidigt som den höjer kompetensen i beslutsfattandet och ger möjlighet för Håbos skolor att utveckla sin demokratiundervisning.

Demokratiarbetet i Håbo är tänkt att löpa som en röd tråd från skolans demokratiundervisning i SO-ämnen via skolornas former för elevinflytande som klassråd och elevråd till demokratidag och hearing samt vidare till tjänstemän och politiker. Vår förhoppning är att det utvecklas ett samhällsengagemang. En röd tråd där eleverna inte bara ser samband mellan olika former av demokratiskt inflytande utan även görs delaktiga i att utforma förslag som senare kan bli till beslut som förverkligas.

Kommunens ungdomsråd är part i att utveckla och genomföra demokratidagen. Till demokratidagen inbjuds en elev per klass årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet. Vi ser gärna att elever från elevråd och ungdomsråd deltar.

Styrgrupp:

Helene Zeland Bodin, kommunalråd
Agnes Häggmark, ungdomspolitiker
Carolina Cranser, ungdomspolitiker
Liam Price, ungdomspolitiker
Charlotta Bjälkebring Carlsson, ansvarig tjänsteperson

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster