Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Ungdomsinflytande - demokratidag

Demokratidagen för ungdomar i Håbo är tillsvidare inställd

Ungdomsrådet beslutade att demokratidagen 2020 ställdes in på grund av Covid- 19, rådet följer utvecklingen under 2021 för att se hur pandemin utvecklar sig

Beslutet baseras på de mötesrestriktioner som finns från Folkhälsomyndigheten som innebär begränsningar för hur många personer som kan mötas fysiskt.
Vid demokratidagarna brukar ett 100 tal personer delta. Ungdomsrådet ansåg 2020 att ett digitalt möte inte skulle kunna genomföras. Hur det blir 2021 får rådet återkomma till.

Demokratidagen skjuts därför upp till det finns möjlighet att samlas i stora grupper på ett säkert sätt, eller att dagen kan genomföras digitalt på ett sätt som uppfyller de intentioner som finns med dagen. När läget tillåter kommer därför frågan om demokratidag för ungdomar aktualiseras på nytt.

Om demokratidagen

Håbo kommun har sedan några år tillbaka beslutat att ge barn och ungdomar en kanal för reellt inflytande genom att årligen anordna Demokratidag för elever i grundskolans årskurs 7 till årskurs 3 i gymnasiet. Representanter från skolorna får där möjlighet att diskutera och komma med förslag och åtgärder utifrån det för året gällande temat.

Skolorna i Håbo har en viktig roll i förberedelserna för demokratidagen. Tid för diskussion i klasserna kring tema och frågeställningar behöver avsättas. Kunskap om demokratins verktyg och uppbyggnad, ger ungdomar bättre möjlighet att göra sig hörda i beslutsfattandet. Ju mer tid eleverna ges att diskutera desto bättre blir deltagarna på att föra fram de olika synpunkter som finns. Demokratidagarna ger röst åt ungdomar samtidigt som den höjer kompetensen i beslutsfattandet och ger möjlighet för Håbos skolor att utveckla sin demokratiundervisning.

Demokratiarbetet i Håbo är tänkt att löpa som en röd tråd från skolans demokratiundervisning i SO-ämnen via skolornas former för elevinflytande som klassråd och elevråd till demokratidag och hearing samt vidare till tjänstemän och politiker. Vår förhoppning är att det utvecklas ett samhällsengagemang. En röd tråd där eleverna inte bara ser samband mellan olika former av demokratiskt inflytande utan även görs delaktiga i att utforma förslag som senare kan bli till beslut som förverkligas.

Kommunens ungdomsråd är part i att utveckla och genomföra demokratidagen. Till demokratidagen inbjuds en elev per klass årskurs 7 till årskurs 3 på gymnasiet. Vi ser gärna att elever från elevråd och ungdomsråd deltar.

Styrgrupp:

Liselotte Gahn Elg (M), kommunalråd
Rasmus Kraftelid (M), ungdomspolitiker
Carolina Cranser (S), ungdomspolitiker
Ronja Lundahl (SD), ungdomspolitiker
Charlotta Carlsson, ansvarig tjänsteperson

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster