Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Att driva en förening

En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Varje förening ska ha ett medlemsregister och se till att registret är uppdaterat med namn, ålder, adress och telefonnummer samt när medlemsavgiften är betald.

Styrelsen väljs vid årsmötet och ansvarar för det löpande arbetet i föreningen: medlemsförvaltning, ekonomi, bokföring, verksamhet och förbereder årsmötet. En bra och tydlig organisation är en förutsättning för att föreningen ska fungera.

På årsmötet ska föreningen presentera en verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Styrelsens uppdrag

Ordförande

Ordförande är huvudansvarig i styrelsen och är föreningens ansikte utåt. Har till uppgift att ha kunskap om föreningens verksamhet, att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet.

Sekreterare

Sekreteraren ska förbereda styrelsens sammanträden, föra protokoll och förvara alla skrivelser. Har också till uppgift att styrelsens beslut genomförs och tar fram förslag på verksamhetsberättelse.

Kassör

Kassören svarar för föreningens in och utbetalningar och sköter föreningens bokföring och ser till att verifikationer finns för alla in och utbetalningar. Ska kontrollera att medlemsavgifter betalas in, svarar för bidragsansökningar, regelbundet informera styrelsen om föreningens ekonomi och göra årsbokslut och årsredovisning.

Revisorer

Revisorer har till uppdrag att kontrollera föreningen och granska styrelsens arbete.


Sidansvarig: Linda Shala

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster