Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Att driva en förening

Händer som pekar på ett diagram med en penna

Foto: Mostphotos.com

En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Varje förening ska ha ett medlemsregister och se till att registret är uppdaterat med namn, ålder, adress och telefonnummer samt när medlemsavgiften är betald.

Styrelsen väljs vid årsmötet och ansvarar för det löpande arbetet i föreningen: medlemsförvaltning, ekonomi, bokföring, verksamhet och förbereder årsmötet. En bra och tydlig organisation är en förutsättning för att föreningen ska fungera.

På årsmötet ska föreningen presentera en verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Styrelsens uppdrag

Ordförande

Ordförande är huvudansvarig i styrelsen. Ordföranden ska ha kunskap om föreningens verksamhet, se till att stadgarna följs och att möten hålls regelbundet.

Sekreterare

Sekreteraren ska förbereda styrelsens möten, föra protokoll och förvara alla skrivelser.

Kassör

Kassören ansvarar för föreningens in- och utbetalningar och sköter föreningens bokföring. Kassören ser till att verifikationer finns för alla in- och utbetalningar. Kassören ska kontrollera att medlemsavgifter betalas in, ansvarar för bidragsansökningar och att regelbundet informera styrelsen om föreningens ekonomi. Kassören är även ansvarig för att göra årsbokslut och årsredovisning.

Revisorer

Revisorerna har till uppdrag att kontrollera föreningen och granska styrelsens arbete.


Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster