Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Att driva en förening

Händer som pekar på ett diagram med en penna

Foto: Pattanaphong Khuankaew/Mostphotos

En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Varje förening ska ha ett medlemsregister och se till att registret är uppdaterat med namn, ålder, adress och telefonnummer samt när medlemsavgiften är betald.

Styrelsen väljs vid årsmötet och ansvarar för det löpande arbetet i föreningen: medlemsförvaltning, ekonomi, bokföring, verksamhet och förbereder årsmötet. En bra och tydlig organisation är en förutsättning för att föreningen ska fungera.

På årsmötet ska föreningen presentera en verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Styrelsens uppdrag

Ordförande

Ordförande är huvudansvarig i styrelsen. Ordföranden ska ha kunskap om föreningens verksamhet, se till att stadgarna följs och att möten hålls regelbundet.

Sekreterare

Sekreteraren ska förbereda styrelsens möten, föra protokoll och förvara alla skrivelser.

Kassör

Kassören ansvarar för föreningens in- och utbetalningar och sköter föreningens bokföring. Kassören ser till att verifikationer finns för alla in- och utbetalningar. Kassören ska kontrollera att medlemsavgifter betalas in, ansvarar för bidragsansökningar och att regelbundet informera styrelsen om föreningens ekonomi. Kassören är även ansvarig för att göra årsbokslut och årsredovisning.

Revisorer

Revisorerna har till uppdrag att kontrollera föreningen och granska styrelsens arbete.


Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster