Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ansök om lotteritillstånd

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om tillstånd för registreringslotteri hos kommunen.

Ansökan om lotteritillstånd/registrering ska göras på anvisade blanketter. Blanketterna finns nedan, men kan också erhållas via kommunstyrelsens kansli.

Till ansökan ska följande bifogas:

  • Protokollsutdrag från föreningens styrelse med beslut om att anordna lotteri och förslag på lotteriföreståndare.
  • Kalkyl öer lotteriet med vinstplan.
  • Föreningens stadgar
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (bokslut).

Avgift för ansökan om lotteritillstånd

Kommunfullmäktige i Håbo kommun har (2017-09-25 § 97) fastställt avgiften för att ansöka om lotteritillstånd till 300 kr. Avgiften tas ut oavsett om tillstånd beviljas eller ej. Beslutet finns under relaterad information till höger.

Ansökningsblanketter

Ansökan om lotteritillstånd görs på blanketterna nedan:

Blankett: Ansökan -registrering för lotteri Pdf, 134.6 kB.

Mer information

Mer information om hur ansöknings- och tillståndsprocessen för lotteritillstånd går till finns i kommunstyrelsens riktlinjer för lotteritillstånd. Dessa återfinns under relaterad information uppe till höger.

Sidansvarig: Sara Widströmer

Klicka för support
Stäng supportfönster