Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Fornminnen

Varpsundstenen med vatten i bakgrunden

Foto: Ingrid Ljungkvist

I Håbo kommun finns det många fornminnen. Fornminnena påminner oss om att det har levt och verkat människor på de platser som idag är Håbo kommun.

Många av de fornlämningar som finns ligger på ställen som idag kan synas lite konstiga. Det beror på att landskapet har förändrats genom landhöjningen. En fornborg som idag ligger långt uppe på land låg förmodligen nere vid standkanten i en vik eller sund.

Det finns 30 runstenar som ursprungligen har varit placerade vid olika färdleder. På runstenarna berättades det om personer som bott på i trakten som till exempel varit på långa resor till främmande länder.

Gravhögar och gravfält finns det också gott om i Håbo. De flesta hittas på sluttningar i närheten av nutida bebyggelse. Många av gravfälten har under århundraderna hunnit bli förstörda eller bortglömda, men det finns många kvar att besöka.

3 olika runstenar

Foto: Ingrid Ljungkvist

Runstenar i Håbo

Det finns ett 30-tal runstenar bevarade i Håbo kommun. Genom runstenarna får vi idag veta om livet på vikingatiden. Runristningarna berättar om sådant som man ville minnas, om betydelsefulla personer som dött, om härtåg och andra viktiga händelser.

Många av runstenarna i Håbo har rests i samband med bro- eller vägbyggen.

Runstenarna finns i följande områden:

  • Häggeby, 10 runstenar
  • Kalmar, 6 runstenar
  • Skokloster, 9 runstenar
  • Övergran, 7 runstenar
  • Yttergran, 4 runstenar

Vill du veta mer om runstenarna? Du hittar mer information om runstenarna i dokumententen under relaterade information.

Du hittar även mer information på Riksantikvarieämbetets webbtjänst fornsök Länk till annan webbplats.. Du kan också ladda ner Fornfynd som app. I den finns en angiven tidsålder till varje lämning samt förklaring till lämningstypen, vilket saknas på webbtjänsten Fornsök.

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster