Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Håbos kommunvapen

Håbo kommuns kommunvapen

I rött ett stående lamm, hållande med högra frambenet en ginbalksvis ställd korsprydd stång med ett femflikigt banér, allt av guld, banéret belagt med ett rött latinskt kors.

Historik om Håbos kommunvapen

Håbo kommun bildades, i samband med den stora kommunreform som genomfördes 1952, av socknarna Skokloster, Häggeby, Övergran, Yttergran och Kalmar. Vad hade varit mer naturligt än att man då också hade enats om ett gemensamt kommunvapen. Tyvärr var tiden inte mogen utan först 1976 väcktes frågan i fullmäktige. Efter ytterligare några år enades dåvarande kulturnämnden 1978 om ett förslag som antogs året därpå av kommunfullmäktige.

1976 föreslog Anna-Lisa Hoflund att kommunen borde ha ett vapen. Hon hade i Kalmar kyrka sett symbolen Agnus Dei på ett föremål. Samtidigt hade Ulf Wollentz sett samma symbol i tingrätten i Enköping på ett sigill från Håbo härad.

En tävling utlystes och olika förslag bearbeades. Efter konsultation med heraldiska nämnden (v. Konow) beslöts att stanna vid ett förslag som föreställde Agnus Dei, som håller i en ginbalksvis ställd korsprydd stång med ett femfliktigt banér. Färgerna skulle vara lysande, det vill säga i rött och guld.

1979 beslutades det om regler för hur vapnet skulle användas i kommunen och samma år registrerades vapnet hos Patent- och registreringsverket.

Citat av Ulf Wollentz, kommunalråd: "Självfallet var det mycket resonemang kring den här frågan, beroende på intresse och ointresse för den här typen av frågor, men det kom ändå till ett beslut som innebar att vi fick, som alla andra kommuner i länet, ett eget vapen."

Samma kommunvapen som Järfälla

Att Håbo kommun valde samma kommunvapen som Järfälla åtstadkom till att börja med en del protester från heraldiska nämnden i Stockholm. Men efter en kompromiss och en smärre förändring av symbolbilden Agnus Dei, där lammet blickar rakt framåt i stället för som i andra liknande vapen oskuldsfullt böjer huvudet bakåt, antogs det nuvarande kommunvapnet.

Ytterligare en förändring som genomfördes var att man ändrade det antal flikar som fanns på standaret till fem för att påminna om de fem gamla landskommunerna/socknarna.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster