Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Grafisk profil

Här hittar du information om Håbo kommuns grafiska profil. Med en grafisk profil skapar vi ett gemensamt uttryck. Vi ger som kommun en tydligare bild av oss själva där samhället ser direkt vem som är avsändare.

Med grafisk profil menas att vi alltid använder samma typsnitt, en bestämd uppsättning med färger, former och utseende för våra trycksaker, arbetskläder och handlingar.

Kommunvapnet och Håbo kommun som namn är den gemensamma symbolen för Håbo kommun och är varumärkesskyddat.

För att kommunicera med Håbo kommun som avsändare ska du behandla vapnet och namnet som en hel bild. Du får alltså inte stycka upp kommunvapnet och namnet. Kommunvapnet får inte förvanskas eller användas på ett oseriöst sätt.

När Håbo kommun samarbetar med andra organisationer ska det tydligt visas att kommunen är en samarbetspartner. Håbo kommuns logotyp placeras då tillsammans med de andra organisationernas logotyper eller igenkänningsmärken med texten "i samarbete med" eller liknade.

Kommunvapnet får användas som symbol av föreningar och privatpersoner i olika sammanhang utan tillstånd från kommunen.

Dock är det viktigt att tänka på att kommunvapnet bara får associeras med en verksamhet eller organisation som inte kan upplevas som stötande av medborgare och andra.

Det ska tydligt framgå vem som är avsändaren så att marknadsföringen inte kan förväxlas med samhällsinformation från kommunen.

Organisationer som använder vapnet måste ha lokal förankring.

Kommunvapnet får inte förvanskas eller användas på ett oseriöst sätt.

Om du som näringsidkare vill använda kommunens vapen som en del av din logotyp eller varumärke, ska du först be om tillstånd hos kommunen. Varje tillståndsansökan prövas för sig.

Kontakta kommunikationsavdelningen på kommunikation@habo.se för mer information om hur du som näringsidkare söker tillstånd.

JPG:

Här hittar du vår logotyp i JPG-format Öppnas i nytt fönster.
JPG används för mindre dokument till webb och tryck.

EPS:

Här hittar du vår logotyp i EPS-fomat Öppnas i nytt fönster.
EPS används till större trycksaker, exempelvis profilprodukter eller annonser.

Håbo kommuns typografi är viktig för att skapa igenkänning och en bärande del av den visuella identiteten. Genom att all personal på ett konsekvent vis använder samma typsnitt på samma sätt stärks igenkänningsfaktorn för kommunen.

Håbo kommuns typsnitt

  • För tjänsteskrivelser: Arial och Times New Roman
  • För trycksaker: Century Gothic och Century Schoolbook 

Håbo kommun har fem primärfärger och sju komplementsfärger.

Primärfärgerna är hämtade från kommunens logotyp och är färger som har använts historiskt. Primärfärgerna ska alltid finnas med i samtliga trycksaker och på webbplatsen för att skapa en hög igenkänning.

Komplementsfärgerna kan användas som bakgrundsfärger, på tonplattor eller på andra element. Komplementsfärgerna skapar en flexibilitet, utan att för den skull gå utanför ramen. För att kunna variera urvalet av komplementfärgerna kan färgernas styrka sänkas, alltså att färgen blir i en svagare nyans.

Ladda ner färgkartan Pdf, 58.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vid frågor, kontakta kommunikationsavdelningen

kommunikation@habo.se

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster