Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Pristagare Jan Fridegårdspriset

Priset delas ut vartannat år och består av en prissumma på 100 000 kronor. Juryn består av representanter från Nordens folkhögskola Biskops Arnö med kunskap om litteratur, film och teater.

2020 Karl Daniel Törnkvist och Clara Bodén

Håbo kommuns Jan Fridegårdspris 2020 tilldelas Karl Daniel Törnkvist för sin enastående debutbok Himlen. Dikterna öppnar en politisk åder som löper direkt in i frågor som rör arv, arbete och social tillhörighet samtidigt som de skriver in sig i det skönlitterära paradigm där de svenska arbetarförfattarna, den finska tangon och språkets material städas om till en helt egen en ordning. Dikterna rör sig i komplexa former av rytm, omtag och radbrytningar. Rösterna i Himlen sjunger en sorgesång om arbete och omsorg, slitgörat som ärvs genom generationer. Det handlar om hur kroppen slits ner och tystnaden mellan generationerna, kontaktlösheten. Men kören sjunger också om det som återstår. Livskraften som gång på gång sviks, och ändå förblir. Sorgesången blir till en kampsång hörd genom väggar av år, decennier, kanske mer, men som om det gällde en brusten röst i lägenheten intill.

Håbo kommuns Jan Fridegårdspris 2020 tilldelas Clara Bodén för sina personliga och politiska filmer och ljudverk. Med en blick och en känsla för det repetitiva och storslagna så bygger hon en värld där landskapet och dess invånare är det centrala. Norrland, inlandet, tjejerna, kvinnorna, vännerna. Rösterna och landskapet, i takt och i baktakt omgivet av vägar, skogar, undringar och ursinne. Bodén plockar med sitt konstnärskap isär naturlagen om att ”staden är den nya normalen”, hon synar kraftproduktionen och stadens kolonialism och hon gör det med grace.

2018 Jila Mossaed

Håbo kommuns Jan Fridegårdspris 2018 tilldelas Jila Mossaed för ett på samma gång existentiellt och politiskt författarskap. Hennes dikt ställer frågor om språkets begränsningar, samtidigt som det bereder plats för dess skönhet och förändrande potential. Hos Mossaed är exilen, såväl som erfarenheten av att vara kvinna, grundvillkor som för henne till kampen och till kärleken, till träden och till förmödrarna.

2016 Helene Rådberg

Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2016 tilldelas Helene Rådberg för hur hon genom språklig lekfullhet skildrar ett samhälle med sociala brister. Oavsett om hon gestaltar en mor, en bruksort eller alltför långa arbetsdagar i barnomsorgen så är politiken, de egna erfarenheterna och kroppen synligt sammanflätade. Att läsa Rådberg är att drabbas mitt i vardagen.

2014 Michel Wenzer

Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2014 tilldelas Michel Wensser för att han genom sin precision i filmhantverket väcker frågor om vd det är som gör oss till människor. För att han väljer att skildra klassamhälles yttersta konsekvenser. Därhan i brutal verklighet aldrig släpper det solidariska perspektivet, och därför kan visa både människors överlevnadskonst, livsvilja och värdighet.

2012 Roy Andersson

Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2012 tilldelas regisören Roy Andersson. I Roy Anderssons berättelser och personliga bildspråk förenas humanism, mod och lyhördhet för människans utsatthet. Han ger i sitt konstnärskap en godtycklighetens motbild, där människans särart och egenvärde blir centralt.

2010 Lo Kauppi

Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2010 tilldelas Lo Kauppi för ett konstnärskap som förmår synliggöra samhällsstrukturer utan att göra avkall på en personlig och fysisk närvaro. Geom sin reklation till språket, det sociala perspektivet och intresset för de icke röststarka länkas hon till en av den svenska berättartraditionen som Jan Fridegård varit med om att grundlägga.

2008 Elsie Johanson

Håbo kommuns Jan Fridegårdpris 2008 tilldelas författaren Elsie Johanson för en berättarkonst, som med realistisk och psykologisk iakttagelseförmåga, ger stort utrymme åt tidsskildringarna och klassaspekten inte minst ur ett kvinnligt perspektiv.

2006 Marit Paulsen

Håbo kommuns Jan Fridegårdspris 2006 tilldelas samhällsdebattören och författaren Marit Paulsen för ett skriftställarskap som med mod och klarsyn ger röst åt de ohörda och tar strid för människovärde och livsmiljöer.

Sidansvarig: Sara Hallström

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster