Lyssna

Esikoulu suomeksi, förskola på finska

Håbon kunta on osa suomen kielen hallintoaluetta. Tämä merkitsee sitä, että kuntalaisilla joilla on kytkös suomalaisuuteen, on tiettyjä lakisääteisiä oikeuksia, joita kunnan on huomioitava. Eräs näistä oikeuksista on huoltajien oikeus saada esikoulutoimintaa kokonaan tai oleellisilta osin suomeksi lapsilleen.

Kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain (SFS 2009:724) ja koululain (SFS 2010:800) mukaan kaikilla huoltajilla on oikeus saada lapsilleen esikoulussa opetusta kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä, jos he sitä toivovat.

Håbon kunta on osa suomen kielen hallintoaluetta. Sen vuoksi kaikilta kunnassa asuvilta huoltajilta, jotka hakevat esikoulupaikkaa, on tiedusteltava, haluavatko he lapselleen paikan esikoulusta, jossa opetusta annetaan kokonaan tai olennaisilta osin suomen kielellä, sekä heille on tarjottava sellaista paikkaa. Kielen ei tarvitse olla päivittäinen seurustelukieli kotona.

Gröna Dalenin esikoulussa, Bålstan keskustassa, on yhteensä 37 paikkaa kahdella osastolla, joilla opetusta annetaan olennaisilta osin suomen kielellä. Täällä on sekä suomenkielinen että ei-suomenkielinen esikoulunopettaja ja lastenhoitaja.

Voimassa olevien paikkajärjestelysääntöjen mukaan voit huoltajana asettaa lapsesi jonoon aikaisintaan kuusi kuukautta ennen toivottua esikoulun aloituspäivää.

Lisätietoa esikoulusta ja opetuksen sisällöstä saa ottamalla yhteyttä vastaavaan rehtoriin.


Gröna Dalenin esikoulun rehtori, puhelin 0171-526 50

Svensk översättning- Förskola på finska

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) och skollagen (SFS 2010:800) gäller rätten till förskola helt eller till väsentlig del på finska för alla vårdnadshavare som så önskar.

Håbo kommun är en del av finskt förvaltningsområde. Det betyder att alla vårdnadshavare boende i kommunen som ansöker om placering i förskola ska tillfrågas och erbjudas plats i förskola där hela eller väsentlig del av undervisningen bedrivs på finska. Det finns inget krav att språket ska vara ett dagligt umgängesspråk i hemmet.

På förskolan Gröna Dalen i centrala Bålsta finns två finska avdelningar, totalt 37 platser, där en väsentlig del av undervisningen bedrivs på finska. Här arbetar både finsktalande och icke finsktalande förskollärare och barnskötare.

Du som vårdnadshavare kan enligt gällande placeringsregler ställa ditt barn i kö tidigast sex månader före önskat placeringsdatum.

För mer information om förskolan och undervisningens innehåll kontakta ansvarig rektor.

Kontakta oss

Grodan

0171-46 43 95

Gräshoppan

0171-46 43 96

Sköldpaddan, Kilpikonna (finsk-svensk avdelning)

0171-46 43 93

Papegojan, Papukaija (finsk-svensk avdelning)

0171-46 43 94

Larven

0171-46 43 92

Krokodilen

0171-46 43 91

Malin Ottosson, rektor

malin.ottosson@habo.se

0171-526 50

Inspiraatiota

Kaipaatko lisätietoa tai inspiraatiota suomen kielen opettamisen suhteen kotioloissa? Nouda Håbon kirjastosta suomalainen kirja- ja musiikkikassi lapsellesi lainaksi.

Håbon kirjasto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Önskar du mer information eller inspiration kring hur du bäst kan lära ditt barn finska i hemmiljö? Låna en finsk bok- och musikpåse på Håbo bibliotek.

Håbo bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut