Lyssna

Avgifter för förskola och fritidshem

Här kan du läsa vad förskole- och fritidshemsplatsen kostar och hur du anmäler vilken inkomst du har.

Bra att veta om avgiften

 • Det finns ett maxbelopp för hur stor avgift du får betala.
 • Avgiften för fritidshem och förskola betalar du varje månad hela året även under de perioder ditt barn inte är på förskolan eller fritidshemmet.
 • Hur mycket du behöver betala beror på hur stor inkomst ditt hushåll har innan skatt.
 • Om du inte lämnar uppgifter om er inkomst får du alltid betala maxbeloppet.
 • Avgiften blir lägre om det är flera barn i hushållet som går på förskola eller fritids.
 • Det år ditt barn fyller 3 år och får rätt till allmän förskola får du avdrag på förskoleavgiften. Avdraget görs automatiskt från och med augusti.

Maxtaxa 2024

Maxtaxan för 2024 är 56250 kr. Maxtaxan fastställs av regeringen och ändras den 1 januari varje år. Maxbeloppet för förskola är alltid 3 % av maxtaxan och för fritidshem är maxbeloppet 2 % av maxtaxan.

Det innebär att om ditt hushålls inkomst är högre än 56250 kr per månad innan skatt betalar du som mest 1688 kr för din plats på förskolan.

Avgiften gäller från första inskolningsdagen och du betalar varje månad även under sommaren.

Om din inomst är mindre än 56250 kr per månad innan skatt kan du få reducerad avgift. Avgiften ni då betalar blir en procentsats av er faktiska inkomst. I fakturan står det fortfarande maxtaxa men du betalar inte maxbeloppet.

För att få betala en lägre avgift behöver du skicka in uppgifter om din och ditt hushålls inkomst.

Med hushåll menar vi ensamstående, gifta par eller sammanboende som är folkbokförda på samma adress.

När ditt barn börjar på förskola eller fritidshem ska du lämna uppgifter om din inkomst inom 14 dagar. Om du inte lämnar inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften.

Vi har rätt att kontrollera din inkomst hos Skatteverket.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • lön inklusive ob-ersättning, övertidsersättning, semesterersättning med mera.
 • lön och inkomst från eget företag
 • lön från arbete utomlands
 • föräldrapenning och särskild föräldrapenning, graviditetspenning
 • sjukpenning
 • sjukbidrag
 • sjuk- och aktivitetsersättning
 • livränta
 • arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning
 • alfakassa
 • pension (inte barnpension)
 • skattepliktig del av utbildningsbidrag
 • skattepliktig del av vårdbidrag
 • skattepliktig del familjehemsersättningen
 • etableringsersättning för nyanlända i vissa fall
 • bostadsbidrag i vissa fall

Exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande:

 • försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd
 • barnbidrag
 • studiemedel, bidrag och lån

Förändring av inkomst eller familjeförhållanden

Om hushållets sammanlagda inkomst ändras kan det påverka din avgift. Därför måste du anmäla förändrad inkomst. Ändring av inkomsten för kortare tid än en månad påverkar inte avgiften.

Om du separerar eller flyttar ihop med någon, kan det förändra hushållets sammanlagda inkomst och påverka avgiften. Anmäl förändringen så snart du kan.

Logga in och lämna uppgifter om inkomst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reducerad avgift på grund av flera barn

Om du har flera barn i förskola och på fritidshem reduceras automatiskt avgiften som du betalar.

Ditt yngsta (eller enda) barn räknas som barn 1 och för det betalar du full avgift. Det näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare, och får en lägre avgift. För barn fyra eller fler betalar du ingen avgift.


Storlek på avgiften

Maxbelopp

Barn 1

3 % av hushållets inkomst

1688 kronor

Barn 2

2 % av hushållets inkomst

1125 kronor

Barn 3

1 % av hushållets inkomst

563 kronor

Barn 4 eller fler

0 % av hushållets inkomst

0 kronor

.

Reducerad avgift för barn över 3 år

På hösten det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola 525 timmar per år, oavsett om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Allmän förskola är gratis.

Du som redan har ett barn i förskolan får sänkt avgift när barnet har rätt till allmän förskola. Det sker automatiskt. Det innebär att avgiften ändras från och med augusti det år ditt barn fyller tre år. Avgiften sänks med 30 % och motsvarar 15 timmar i veckan för allmän förskola.

Läs mer om allmän förskola

Om du är föräldraledig eller arbetssökande har du rätt till att ha ditt barn på förskolan antingen 15 timmar i veckan eller 16-25 timmar i veckan.

Om du blir förälraledig eller arbetssökande behöver du anmäla att din grund för placeringen har förändrats och att barnet har fått en ny vistelsetid på förskolan. Du får då en lägre avgift på din förskoleplacering. När du börjar arbeta igen ändrar du tillbaka grund för placeringen till maxtaxa.

Anmäl ny grund för placering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn är på förskolan 15 timmar i veckan


Storlek på avgiften

Maxbelopp

Barn 1

2 % av hushållets inkomst

1125 kronor

Barn 2

1,6 % av hushållets inkomst

900 kronor

Barn 3

1 % av hushållets inkomst

563 kronor

Barn 4 eller fler

0 %av hushållets inkomst

0 kronor

 

Om ditt barn är på förskolan 16-25 timmar i veckan


Storlek på avgiften

Maxbelopp

Barn 1

2,5 % av hushållets inkomst

1406 kronor

Barn 2

1,8 % av hushållets inkomst

1013 kronor

Barn 3

1 % av hushållets inkomst

563 kronor

Barn 4 eller fler

0 % av hushållets inkomst

0 kronor

 

På fritidshem gäller enhetstaxa, det betyder att avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet är på fritidshemmet.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande får ditt barn vara på fritidshemmet direkt efter skolans slut och fram till klockan 16.00.

Reducerad avgift på grund av flera barn

Om du har flera barn reduceras automatiskt avgiften som du betalar. Det gäller även dig som har barn både i förskola och fritidshem.

Ditt yngsta (eller enda) barn räknas som barn 1 och för det betalar du full avgift. Det näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare, och får en lägre avgift. För barn fyra eller fler betalar du ingen avgift.


Storlek på avgiften

Maxbelopp

Barn 1

2 % av hushållets inkomst

1125 kronor

Barn 2

1 % av hushållets inkomst

563 kronor

Barn 3

1 % av hushållets inkomst

563 kronor

Barn 4 eller fler

0 % av hushållets inkomst

0 kronor

Om du inte längre behöver förskoleplatsen säger du upp den i e-tjänsten. Om du säger upp platsen betalar du avgift under uppsägningstiden som är 30 dagar. Uppsägningstiden räknas från den dag vi tar emot din uppsägning. Under den tiden betalar du för platsen, oavsett om barnet är i förskolan eller inte.

Om du säger upp din plats i förskolan eller fritidshem och sedan ansöker igen inom 90 dagar betalar du avgift även för tiden mellan placeringarna. Det gäller även vid övergången från förskola till fritidshem.

Platsen på förskolan avslutas per automatik när ditt barn börjar förskoleklass. Om du behöver fritidshem måste du ansöka.

Du betalar avgiften varje månad under året, även när ditt barn är ledigt till exempel under sommaren.

Din faktura kommer hem i brevlådan om du inte önskat något annat.

Så betalar du fakturan

Du kan även välja att få fakturan som e-faktura eller autogiro.

Information och ansökan om e-faktura och autogiro

Ändra din faktura

Om dina omständigheter ändras behöver du anmäla det till oss. Anmäl om du vill ha:

 • delad faktura- när vårdnadshavarna inte bor i samma hushåll.
 • ensam plats- när det bara är en vårdnadshavare som använder platsen i förskola eller fritidshem.
 • ändrad räkningsmottagare- när den andra vårdnadshavaren ska betala hela fakturan.

Anmäl ändrad faktura Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så läser du av fakturan

Din faktura kan se annorlunda ut beroende på om du har valt e-faktura eller får fakturan hemskickad med posten till din brevlåda.

Vi har förklarat innehållet i fakturan så den blir enklare att förstå.

Så läser du din e-faktura Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Så läser du din faktura skickad med post Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Om du har frågor

Mejla till kontaktcenter@habo.se eller ring 0171-525 00.

Skriv ut